9.11.11

Espanya, líder europeu en producció eòlica*

Espanya va ser l’any passat el primer productor europeu d’energia eòlica amb 42.976 GWh, superant per primera vegada a la seva història a Alemanya, amb una generació elèctrica procedent d’aquesta font renovable de 36.500 GWh (...).
Energia del Sur
Tot i això (...) Alemanya va mantenir el primer lloc en potència instal·lada d’Europa, amb un total de 27.214,7 MW eòlics a 31 de desembre de 2010, seguida d’Espanya amb 20.676 MW. (...)
En quan a les primes que reben, els nous parcs alemanys van percebre 92 euros per MWh, enfront als 77 de mitjana que van rebre els espanyols.
Efe, España supera a Alemania como líder europeo en eólica, La Vanguardia 8-04-2011.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada