14.3.11

Dependents i malbaratadors


Espanya no només és un país altament depenent de l’energia obtinguda a l’exterior, sinó que, a més –i aquesta és la gran paradoxa-, malbarata aquesta energia. El mal ús d’aquests recursos forma part de la vida quotidiana, sobretot en els serveis públics o en l’àmbit domèstic. (...)
No obstant, només ara, quan les importacions de petroli estrangulen l’economia, el Govern sembla haver començat a preocupar-se veritablement per la necessitat d’estalviar energia. (...)
Però “les polítiques d’estalvi i eficiència amb aquest Govern no han existit aquests anys. I el greu de les declaracions dels ministres és que diuen que algunes d’aquestes mesures es presenten com solucions provisionals en espera d’una baixada del petroli, quan el que es precisen són solucions estructurals”, diu Javier García Breva, director de la Fundació Renovables.
(...) Un altre factor “ha estat una política urbanística i viària que ha fomentat l’ús del cotxe privat i el transport de mercaderies per carretera”, diu.
“El 80% del petroli es gasta en el transport; i per això, les mesures més urgents s’han de centrar en aquest sector. Però s’han de donar solucions planificades i no improvisades (...)”.
Els experts veuen necessari actuar també en el sector de la climatització, sobretot dels serveis públics.(...)
En l’enllumenat exterior de les vies, hi ha coincidència en que s’han de substituir les velles làmpades de vapor de mercuri per altres més eficients com (...) làmpades d’halogenurs metàl·lics (de color daurat) [amb] l’estalvi del 70%. (...)
Els grups ecologistes (Greenpeace, WWF...) i CC.OO. han lamentat que les seves propostes d’estalvi energètic no hagin estat ateses aquests anys pel Govern. Entre altres iniciatives, promovien una llei d’Estalvi (...) i apuntalar amb una llei els ajuts a les fonts renovables.
García Breva dir que per acabar amb el malbaratament energètic es necessita incentivar els menors consums en la factura energètica domèstica.
Antonio Carrillo, Pobres en energía, pero derrochadores, La Vanguardia 7-03-2011.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada