27.2.11

Límit a 110 km/h i biocarburants*


La continuada escalada en els preus del barril de petroli (...) i l’elevada dependència d’Espanya en matèria energètica (pel damunt del 90% els darrers anys) van forçar ahir al Govern a adoptar la primera mesura d’estalvi energètic d’ençà la dècada dels 70 en previsió que la crisi es pugui allargar. Les mesures, com va avançar el vicepresident del Govern (...) són provisionals. Però, segons com evolucioni la situació, aquesta provisionalitat pot durar mesos.
La primera mesura que s'aplicarà serà la reducció de la velocitat en tota la xarxa d’autopistes i autovies dels 120 km/h actuals a 110. (...) Amb aquesta mesura l’Executiu confia estalviar un 15% en gasolina i un altre 11% en gasoil.

Aquestes xifres no encaixen amb l’article de P.R.B. d’El País de més avall.

Els tècnics del Ministeri d’Indústria estimen que aquesta mesura suposa estalviar 18 milions de barrils de petroli l’any, la qual cosa traduït a euros representa uns 1.400 milions anuals (...).
La tercera mesura que va anunciar el vicepresident, aquesta ja de caràcter irreversible, va ser la d’elevar fins el 7% el percentatge de [biocarburant] en les gasolines i gasoils, que fins ara era del 5,8%, mesura també encaminada a l’estalvi de combustible. (...) el Ministeri calcula que s’estalviaran dos milions de barrils de petroli l’any, el que suposa 160 milions d’euros l’any (...).
Segons càlculs que manega l’Executiu, una pujada de 10 euros el barril de petroli, suposa que la factura energètica del país s’encareixi al voltant dels 6.000 milions d’euros cada any. (...)
Aquest paquet de mesures anunciades ahir s’emmarcarà dintre d’un paquet més ampli que el Govern vol aprovar en el proper Consell de Ministres.
Conchi Lafraya, El Gobierno rebaja la velocidad a 110 para ahorrar gasolina, La Vanguardia 26-02-2011.

Serà interessant veure què hi diuen alguns fabricants d’automòbils que no permeten emprar biocarburants en els seus vehicles venuts a Espanya.

El Partit Popular ahir va desqualificar sense matisos la rebaixa del límit de velocitat (...).
El dirigent popular va posar en dubte també que la mesura suposi un estalvi, ja que pel fet de passar més temps conduint implica "més despesa d’aire condicionat i per tant més consum". (...)
El límit de 110 km/h també va ser criticat per diversos clubs d’automobilístiques, entre ells el RACC, que va dir que l’estalvi serà mínim. (...) Contràriament, les associacions de consumidors qualifiquen les mesures "d’oportunes" i "raonables" (...).
Redacció, El PP califica la medida de "último disparate", La Vanguardia 26-02-2011.

Els precedents
Any
Límit (km/h)
1974
130
1976
100
1981
120
2011
110

(...) el conseller Felip Puig va acceptar fer-ho, tot i que fa pocs dies es va mostrar partidari de pujar aquest límit a 130 [km/h].
Óscar Muñoz, Puig asume la rebaja temporal de velocidad en las autopistas, La Vanguardia 26-02-2011.

La limitació de la velocitat màxima a les carreteres espanyoles a 110 quilòmetres per hora, aprovada el divendres pel Consell de Ministres, suposarà un estalvi de 1.400 milions en les importacions de petroli, un 5,4% de la factura del cru el 2010 - de 25.512.000 d'euros-, sempre que es mantingui el preu del barril, que ahir superava els 112 euros. No obstant això, la mesura comportarà, al seu torn, una disminució en la recaptació pels impostos d'hidrocarburs.
(...) Si es manté la reducció del consum en un 5,4%, les arques de l'Estat podrien deixar de percebre l'any un percentatge similar per l'impost d'hidrocarburs, al voltant de 530 milions d'euros. (...)
P.R.B., Hacienda dejará de recaudar al menos un 5% en impuestos por limitar la velocidad a 110, El País 27-02-2011.


El valor del 5,4% no pot referir-se tant a l’estalvi en les importacions de petroli com en la reducció del consum de carburant dels vehicles. No tot el petroli importat es destina a carburants per als vehicles per dues raons: el petroli no només és gasolina i gasoil, i no tot el gasoil es destina a carburant.

El gràfic inclòs a l’article i que porta per títol "Relación entre velocidad y consumo" mostra que baixar la velocitat de 120 km/h a 110 km/h estalvia un 10% el consum d’un utilitari mitjà. Com que també es circula per sota de  la màxima velocitat permesa és possible que l’estalvi estimat de carburant sigui del 5,4% mencionat a l’article. En aquest cas, la disminució del petroli importat seria menor d’aquest percentatge.

Caldrà veure la resposta dels conductors a aquesta nova velocitat límit i quines mesures s’introduiran per fer-la complir.

L’increment del temps per cada 100 quilòmetres conduint a la màxima velocitat permesa és de 4,5 minuts al fer-ho a 110 km/h enlloc de 120 km/h.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada