27.2.11

Amb beneficis i demanant més retribució pels cicles combinats


Iberdrola (...) va obtenir un benefici net de 2.870 milions el 2010, el que suposa un increment del 1,6% respecte l’any anterior. (...)
[El seu president] va avançar que el sector, possiblement des de [la patronal elèctrica] Unesa, està negociant amb el Govern un "increment substancial" en la retribució d’aquelles centrals, com el cicles combinats [a gas], que compleixen la funció de recolzament ('backup') de les energies renovables.
El directiu, va obtenir una remuneració de 5,2 milions d’euros l’any passat, un 36,5% menys que els 8,25 milions que va percebre el 2009 (...).
C. Lafraya, Iberdrola gana 2.870 millones por las renovables, La Vanguardia 25-02-2011.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada