20.2.11

20 anys més de permís nuclear*


Governs i partits de dreta passen per sobre de les promeses electorals, de les lleis i de la voluntat popular. No els deu fer menys por la reacció dels votants que la de les empreses nuclears?

Com era d’esperar, el Govern i els principals partits polítics de l’oposició ahir van aprovar en el Congrés suprimir el límit de 40 anys de vida útil de les nuclears que figurava en la llei d’Economia Sostenible.

La vida “útil” d’una central nuclear ningú la sap a priori; algunes ha estat de 17 anys (Vandellòs I: 1972 a 1989), altres ni han passat de ser un fetus nonat (Lemóniz, Valdecaballeros, Trillo II) (Font: La Ruta de la Energía). Els 40 anys es refereix a la llicència d’operació.

(...) El PSOE, PP, CiU, PNB i CC van recolzar la modificació pactada en la Cambra Alta; ERC, IU, ICV, BNG, UPiD i Nafarroa Bai van votar en contra. De 344 diputats presents, 334 van votar a favor i deu en contra.
Per primera vegada, els grans partits polítics es posen d’acord en aquesta legislatura en un dels temes més polèmics en matèria energètica: les centrals nuclears. (...) Es va haver de consensuar un text únic que elimina la referència dels quaranta anys i deixa palès que cal comptar amb les plantes nuclears pel futur mix energètic.
El text aprovat recull explícitament que serà el Consell de Seguritat Nuclear (CSN) el que emeti un dictamen, com a organisme independent, a partir del 2020. Ara també l’emet, però no és vinculant per a l’Executiu excepte que el dictamen sigui negatiu. (...)

Convé recordar que aquest és el Consell de Seguritat Nuclear és el que no va detectar les emssions de partícules radioactives d’Ascó, destapades per Greenpeace.

Aquest consens a favor d’allargar la vida útil de les centrals nuclears –la principal línia vermella entre els dos grans partits- podria implicar que el malaurat pacte d’Estat en matèria energètica (...) ressorgeixi. (...)
Conchi Lafraya, Alargar la vida de las nucleares abre las puertas a un pacto de Estado en energía, La Vanguardia 16-02-2011.

Nuclears a canvi del carbó?
Les elèctriques han renunciat a que sigui la justícia la que dirimeixi els seus recents conflictes amb el Govern sobre política energètica i a propòsit del carbó (...). Endesa i Iberdrola han decidit retirar els seus respectius recursos contra el decret i arriar les banderes que en forma de diferents iniciatives processals havien izat davant diverses instàncies judicials a Espanya i a Europa. (...)
L’anunci de la retirada dels recursos va ser fet en primera instància ahir pel president d’Endesa, Borja Prado (...). Després es va saber que Iberdrola i Gas Natural Fenosa compartien similars criteris. Prado va emmarcar aquesta decisió en un clima de major sintonia amb el Govern. Les elèctriques estimen que l’Executiu ha aguzado l’oïda i el resultat és que en el “tema energètic” s’han fet recentment “passos bastant grans”.
J.Mª. Brunet, Las eléctricas retiran sus recursos contra el carbón, La Vanguardia 16-02-2011.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada