20.1.11

El futur de les renovables a Espanya, segons la UE*


(...) la UE, el 2009 va publicar l’anomenada estratègia 20/20/20, amb l’horitzó del 2020. En ella es cercava que el 20% de l’energia primària hauria de ser produïda amb fonts renovables, reduir un 20% les emissions de CO2 a l’atmosfera i augmentar l’eficiència energètica en un 20%. En el cas d’Espanya, està obligada a redactar un nou Pla d’Energies Renovables, ja que el PER 2005-2010 no ha assolit els seus objectius i les noves exigències per a Espanya són encara més altes. El compliment dels objectius de la UE requereix que el 64% del creixement energètic a Espanya s'acompleixi amb renovables, davant un 86% en tota la Unió.
Alejandro Inurrieta, La biomasa, una apuesta limpia y eficiente, El País 9-01-2011.


De fet va ser el 17 de desembre de 2008 que el Parlament Europeu va aprovar les propostes de la Comissió, conegudes com 20/20/20.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada