6.11.11

Promoció de renovables a Andalusia

La implantació dels sistemes d'energia solar tèrmica a la província d'Almeria durant els últims sis anys, tant en instal·lacions de caràcter públic com en edificacions de particulars, orientades principalment a l'escalfament d'aigua sanitària, ha evitat l'emissió a l'atmosfera de unes 3.400 tones de diòxid de carboni, una quantitat equivalent a la retirada de 1.442 vehicles de la circulació.
Segons les dades de l'Agència Andalusa de l'Energia (...), la Conselleria d'Economia, Innovació i Ciència ha subvencionat amb 3,5 milions d'euros la instal·lació de gairebé 15.300 metres quadrats de panells de captació solar tèrmica des que l'agost de 2005 es llancés la primera ordre d'incentius per al desenvolupament energètic sostenible d'Andalusia.
Així, fins a finals de setembre d'aquest any, s'han concedit ajuts per desenvolupar 3.991 actuacions que, en conjunt, permetran la diversificació de 1.190 tones equivalents de petroli (tep) a l'any. Per municipis i nombre de projectes incentivats, destaquen Almeria capital amb 1.075 projectes i una inversió superior als 925.000 euros (...).
Pel que fa a les entitats locals, durant la posada en marxa d'incentius, la Junta d'Andalusia ha subvencionat amb prop de 80.000 euros un total de deu actuacions realitzades per entitats locals, que han instal·lat més de 460 metres quadrats de captació solar tèrmica. Això permetrà la diversificació de 36 tep/any, i evita l'emissió a l'atmosfera d'unes 100 tones de diòxid de carboni, l'equivalent a retirar de la circulació uns 42 vehicles. (...)
L'actual normativa de la Junta d'Andalusia assenyala, en referència a les subvencions concedides per a la instal·lació d'energia a partir de fonts renovables en habitatges, que aquestes es poden destinar a instal·lacions solars tèrmiques per produir aigua calenta per a usos sanitaris o de climatització, a calderes de biomassa o d'instal·lacions combinades d'energia solar i biomassa i, finalment, en el cas d'habitatges situades a més de 500 metres de la xarxa elèctrica de servei públic, instal·lacions fotovoltaiques de més de 300 watts pic o minieòliques per a la producció d'energia elèctrica així com les instal·lacions que incorporin les dues tecnologies amb l'objecte indicat.
En el cas de les administracions municipals, es subvencionen l'ús de les instal·lacions solars tèrmiques per a la producció d'aigua calenta sanitària o de climatització de piscines, així com calderes de biomassa o d'instal·lacions combinades d'energia solar i biomassa per a climatització, entre d'altres instal·lacions d'energies renovables.
Europa Press, La implantación de energía solar térmica libra a l'atmósfera almeriense 3.400 toneladaas de CO2, La Vanguardia 6-11-2011.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada