3.1.11

La pujada de la tarifa elèctrica*


La decisió
La comissió delegada d’Assumptes Econòmics va decidir ahir una pujada mitjana de la Tarifa d’Últim Recurs (TUR) del 9,8%, que afectarà a 17 milions d’usuaris. L’objectiu d’aquesta decisió és aproximar el preu polític de l’electricitat al seu cost real de producció.
(...) el Govern ha decidit congelar la part regulada de la tarifa (tarifes d’accés). I al contrari, ha decidit pujar la part que té una evolució variable en funció dels preus de l’energia. Aquesta evolució es calcula d’acord amb la darrera subhasta realitzada el 14 de desembre (...).
El cost de l’energia s’ha vist afectat per l’evolució a l’alça del carbó (després de la decisió d’utilitzar el carbó nacional) i del petroli (...) per generar electricitat i per l’efecte estacional dels mesos d’hivern.
La pujada representa un augment de 3,2 euros mensuals i 38,4 euros anuals per una llar tipus mitjà (...).

Entre altres coses hem de preguntar-nos perquè se’ns apuja el cost mitjà de generar electricitat que inclou el carbó, el petroli i la nuclear (amb els costos de tractament i emmagatzemament de les deixalles) -entre altres- sense opció a que contractem un subministrament generat exclusivament amb fonts renovables que tenen un cost de l’energia irrisori.

Des de la liberalització del sector posada en marxa el 1 de juliol del 2009, només hi ha un tipus de tarifa: la TUR, la qual té dues modalitats, amb discriminació horària (que puja un 9,8%) i sense discriminació horària (que puja un 7,5%). Els consumidors amb una potència contractada de 10 kW o més estan en el mercat liberalitzat i representen prop de 7 milions.
El Govern deixa invariable la tarifa que afecta al bo social (2,9 milions), si bé va reconèixer que poca gent s’acull a la mateixa encara que hi tingui dret.
Mar Díaz-Varela, El Gobierno sube la tarifa eléctrica un 9,8% a partir del 1 de enero, La Vanguardia 28-12-2010.

Montilla i Clos
Segons l’associació de consumidors Facua, aquesta pujada de tarifes “desproporcionada” respon a una política energètica del Govern “plegada als interessos de les elèctriques” i “contrària als drets i interessos dels consumidors”. Facua (...) ha denunciat “la falta de control” sobre “les irregularitats” que al seu judici “van cometre les elèctriques”.
(...) Per al secretari d’Economia del Partido Popular (...) “el 95% del problema de dèficit tarifari ha estat generat per la incompetència dels ministres d’Indústria, Montilla i Clos, els quals van fer el problema gravíssim (...).
Redacció, Los consumidores llaman a la rebelión ciudadana contra la subida de la luz, La Vanguardia 29-12-2010.

17,3 % en dos anys
La pujada del 9,8 per cent es suma a l’increment acumulat del 7,5 per cent que ha registrat la tarifa elèctrica l’any que acaba, la qual cosa fa un 17,3 per cent en dos anys. (...)
L’argument del Govern és que no hi ha més remei que apropar la tarifa que paguen els usuaris al cost real de l’electricitat. I molt probablement tenen raó. (...)

Qui ha detallat als usuaris que paguen la factura quin és el cost real de l’electricitat, detallat per conceptes i imports de cadascun d’ells? Com és que en aquest tema tan important només es repeteixen les primes a les renovables (i això de manera irregular)?

Va ser el Partit Popular qui, el seu dia, va dissenyar el model del dèficit tarifari, amb l’objectiu de rebaixar fictíciament el rebut de la llum per reduir la inflació i poder complir les estrictes condicions del tractat de Maastrich per a l’ingrès d’Espanya en la moneda única europea. Des de llavors, els espanyols, tant empreses com particulars, han pagat l’electricitat per sota del seu cost real. (...)
La pressió dels mercats financers obliga ara a posar fi al model de dèficit tarifari, que s’havia convertit en una bombolla insostenible, donat el creixement constant del deute que es generava any rere any. En qualsevol cas, aquest model havia d’acabar (...) perquè essencialment és injust, ja que suposa traspassar a les generacions futures el pagament de la tarifa elèctrica de la població actual. (...)
El Govern culpa al PP d’haver generat la hipoteca elèctrica que ara ens toca pagar a tots.
Però també té raó el PP quan afirma que ha escollit el pitjor moment per pagar-la, ja que podia haver-ho fet en els anys d bonança.
Opinió, Histórica subida del recibo de la luz, La Vanguardia 29-12-2010.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada