20.9.10

Clarividència d’un ex conseller


Antoni Subirà, ex conseller d’Indústria de la Generalitat (1989-2002), a la presentació del simposium "Altener Program: Renewable Energy entering the 21st century",de 1996 va dir textualment: "No us cregueu que amb els molins de vent aturareu les nuclears". En la mateixa presentació, havia felicitat al Govern del PP pel seu pla del carbó.

Els articles d’aquesta setmana han revelat uns fets rellevants en relació a les declaracions del conseller: les fonts renovables, i en particular l’energia eòlica, estan ocupant el mercat de generació elèctrica, desplaçant al carbó i al gas natural. Les empreses es van decantant per l’ús de les fonts renovables.
Respecte a l’energia nuclear, el Govern d’Alemanya només s'ha atrevit a perllongar la vida de les actuals centrals a canvi d’un impost per promoure les renovables, i tot i això, ha generat una gran resposta en contra. A Espanya, ja s'ha tancat una central (José Cabrera o Zorita), i tot el futur de la generació electronuclear és la discussió d’un possible allargament de les autoritzacions de funcionament de centrals existents, sense cap proposta d’instal·lar-ne cap de nova. El magatzem de residus nuclears no aconsegueix trobar un espai.
D’haver tingut consellers amb una visió més encertada, d’una altra manera estaríem.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada