22.3.10

Plaques fotovoltaiques que no poden funcionar quan falla la xarxa


(...) l'actual model desaprofita les possibilitats d'autoconsum dels petits focus de producció d'electricitat (...)
El sistema està dissenyat per lliurar a la xarxa tota l'energia neta produïda (a canvi d'una prima), de manera que inclús el productor d'aquesta font compra a la xarxa general l'electricitat pel seu autoconsum [1]. Però quan la línia dóna símptomes d'inestabilitat o detecten una pertorbació (...), les proteccions de les teulades fotovoltaiques domèstiques es disparen i deixen de funcionar. Només es poden tornar a connectar quan la xarxa torna a la normalitat.
"És absurd que la legislació no prevegi l'autoconsum. Això es deu a la normativa [2], ja que és un problema tècnicament resolt" (...).
Antonio Cerrillo, El autoconsumo pide paso, La Vanguardia 21-03-2010.

Alguns països, com Suïssa, permeten que les plaques fotovoltaiques puguin subministrar l'electricitat al propi habitatge enlloc de a la xarxa, facilitant l'autoconsum en cas de manca de subministrament de la xarxa.

[1] A un preu inferior del que la ven a la xarxa. Això obliga a disposar de dos comptadors, un del consum i l'altre de la venda de la producció. Alguns països com França, dispoden d'un sol comptador reversible, que gira en un sentit amb el consum i a l'altre sentit (restant) amb la producció. Amb això el preu de l'electricitat consumida i generada és el mateix, i s'evita el procés d'haver de facturar a l'empresa elèctrica l'energia produïda, el que obliga a estar donat d'alta de l'Impost d'Activitats Econòmiques.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada