3.6.15

El malestar dels usuaris del gas i de l'electricitatLa Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (...) també vol saber què pensen els usuaris. (...) L’última enquesta té resultats molt clars: l’electricitat és el subministrament més mal valorat pels usuaris, però les telecomunicacions, sobretot l’accés a internet, és el que provoca més reclamacions.
El preu és la principal causa d’insatisfacció en els serveis, tant d’energia com de telecomunicacions. En el cas de l’electricitat, una gran majoria dels usuaris creuen que actualment és massa cara. En concret, un contundent 93% de les llars consideren que el seu preu és excessiu.
(...) els usuaris també pensen que el rebut de la llum i el sistema de tarifes és poc clar. (...) “El rebut de la llum no hi ha qui l’entengui”.
Doncs bé, més de la meitat (55,3%) dels usuaris comparteixen aquesta opinió. (...) A més, un 18,6% dels enquestats creuen que falta qualitat en el servei elèctric.
(...) una de cada quatre llars espanyoles estan poc o gens satisfetes amb el servei de subministrament elèctric. L’estudi situa aquesta insatisfacció en el 26% de les llars. En el cas del subministrament de gas natural, la se situa en un 14,5% de les llars. (...) els que creuen que és massa car són el 87,4%, mentre que un 46% es queixen de la falta de claredat en les factures. (...)
Malgrat que els subministraments energètics són els que provoquen més insatisfacció, els serveis de telecomunicacions són els que generen més reclamacions dels usuaris. (...) el servei elèctric només han reclamat un 7,7% de les llars, i en el cas del gas natural, el 6%
Xavier Grau, Més de la meitat dels clients no entenen el rebut de la llum, Ara 7-05-2016.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada