29.3.15

Carbó (nacional) Sí, gas natural No. I les elèctriques, les que fan més beneficis.A la Pimec hem fet un exercici de costos i hem vist que el preu de l'electricitat, tenint en compte les primes a les renovables que hi havia, podrien baixar un 20%, sempre que no hi hagués l'excés de generació que hi ha ara. L'any 2005 hi havia instal·lat un parc de centrals de cicle combinat d'11,99 GW, mentre que l'eòlic era de 1,69 GW. El pla d'energia preveia llavors 10 GW eòlics per la 2010 i 20 GW per al 2015, valors q què es va arribar amb puntualitat. Malgrat això, les companyies elèctriques van continuar invertint en centrals de cicle combinat fins arribar a 24,9 GW el 2010. La crisi va fer caure el consum elèctric i les noves centrals no van poder funcionar per la poca demanda, de manera que van haver d'amortitzar les inversions sense produir. La solució proposada per la Pimes és senzilla: aturar les centrals de carbó, sense futur i altament amortitzades, i deixar espai a les centrals de gas; així, 'amortització no ha de treure beneficis extra d'enlloc.
A partir del 2013 [...] mentre que els salaris reals van baixar un 8%, el preu de l'electricitat a les petites i mitjanes empreses va pujar un 28%. És difícil explicar el moviment, però encara ho és més l'anàlisi dels beneficis de les companyies elèctriques en el negoci que fan a Espanya. [...] Si mirem els beneficis sobre xifra de negocis per als anys 2011 i 2012, veiem que ren del 13,7% i del 13,9% per a les operacions a Espanya, mentre que a la resta de les empreses de la borsa espanyola (SIBE), amb operacions a tot el món, la ràtio va ser del 6,5% i del 2,5% per aquests dos anys. En conclusió, els beneficis de les companyies elèctriques a Espanya van ser alts, mentre que la resta de l'economia patia i deixava uns preus que penalitzen en excés l'economia productiva.
Joan Vila, Electricitat per competir, La Vanguardia 28-02-2016.

 


La gràfica mostra l'evolució de la potència instal·lada al conjunt d'Espanya en cicles combinats i en eòlica, en MW (1GW = 1.000 MW), durant el període de temps que REE proporciona dades.


 


La gràfica de sota mostra la multiplicació de la potència instal·lada l'any 2003 (considerada el valor unitari de referència) de cicles combinats o d'eòlica al llarg dels anys. Els cicles combinats en cinc anys van multiplicar per 5 la potència inicial de l'any 2003. A partir del 2007 baixa considerablement el ritme instal·lant una potència similar a la de l'any 2003, fins que s'estanca l'any 2010.

L'eòlica fa un creixement quasi lineal i s'estanca el 2013.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada