20.8.14

Vehicles amb gas naturalSegons l’AIE, l’augment de la demanda global de gas natural estarà impulsat pels països aliens a l’OCDE que, en conjunt, absorbiran un 76% de l’increment total previst entre el 2012 i el 2018. La Xina, en particular, experimentarà un creixement mitjà anual del 12%, un percentatge que dobla el de l’Àfrica, que ocupa el segon lloc en el rànquing de països i regions amb un creixement més ràpid.
Dins de l’OCDE, Amèrica del Nord, amb un 66% de tot l’increment previst entre el 2012 i el 2018 per al conjunt dels països industrialitzats, seria el principal impulsor del consum de gas, que es veurà afavorit pels baixos preus resultants de la revolució del gas d’esquist (shale gas) als Estats Units. Al contrari, la demanda als països europeus es mantindrà anèmica com a conseqüència de les males perspectives econòmiques i de la lenta recuperació del sector de generació d’electricitat. Més enllà d’aquesta visió general, una de les conclusions més destacables del MTGMR 2013 és que el gas natural està emergint com un combustible important en el sector del transport per carretera, una tendència destacada per la directora executiva de l’AIE (...) les actuals preocupacions sobre la dependència del petroli i sobre la contaminació de l’aire. Una vegada que els obstacles en matèria d’infraestructures s’hagin superat, el gas natural presenta un gran potencial per aconseguir un ús net de l’energia en el transport pesant, en què no és possible l’electrificació”.
Fins ara, el consum de gas en el sector del transport rodat s’ha concentrat fonamentalment en països que no pertanyen a l’OCDE, com és el cas del Pakistan, l’Iran, l’Argentina, el Brasil, Egipte, l’Índia i la Xina. Els quatre països citats en primer lloc comptabilitzen prop del 61% del total de vehicles de gas al món (9,8 milions), mentre que l’Índia i la Xina, juntes, sumen 2,7 milions (respecte a l’exigua xifra de 16.000 l’any 2000). En clar contrast, els països de l’OCDE, amb un 7% del total mundial, amb prou feines tenen protagonisme en el panorama dels vehicles que funcionen amb gas, amb l’excepció d’Itàlia, que absorbeix tota sola prop de les dues terceres parts del percentatge de l’OCDE.
El 2012, l’ús del gas en el transport per carretera tan sols va representar l’1,4% de la demanda global d’aquest combustible. No obstant això, l’MTGMR2013 preveu que aquest percentatge s’elevi al 2,5% el 2018, la qual cosa significaria que el gas natural contribuiria a alentir el creixement de la demanda dels productes derivats del petroli que l’aconseguida a partir de la introducció de biocombustibles i de les tecnologies de vehicles híbrids i elèctrics.
Mariano Marzo, El gas natural s’obre pas en el sector del transprt, La Vanguardia 11-08-2013.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada