6.11.11

Avisos d’Iberdrola


(...) em referiré a l'estructura actual de la tarifa elèctrica, ja que concentra i resumeix, en bona mesura, els principals problemes pendents de l'agenda energètica espanyola, des dels relacionats amb la planificació i la composició del mix energètic fins els referits a la inestabilitat del marc regulador, passant per la seva utilització com calaix de sastre en el qual s'inclouen costos aliens als estrictament relacionats amb la generació i distribució d'energia. La insuficiència de les tarifes per cobrir els costos del subministrament ha generat un insostenible dèficit que, a finals de 2011 pot superar els 23.000 milions d'euros. El seu creixement exponencial s'ha degut, fonamentalment, a l'elevat volum de primes destinat a algunes tecnologies renovables immadures com són les solars, que l'any passat van suposar el 13% del cost i només el 3% de l'energia. Si no frenar el desenvolupament de les termosolars, continuaran incrementant-se els costos a pagar pels consumidors en altres cent euros addicionals. D'altra banda, mentre els costos d'energia i xarxes suposen menys del 50% de la tarifa total que paga el consumidor, s'afegeixen en ella sobrecostos que la encareixen com els del sistema extrapeninsular o els derivats de la utilització del carbó nacional.
Ignacio S. Galán, Una nueva política energética, El País 6-11-2011.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada