15.9.11

Les energies renovables: una peça clau per al futur*

Si tots els habitants del planeta puguin accedir als mateixos béns i serveis a disposició dels ciutadans dels països més desenvolupats, el consum energètic mundial es multiplicaria per quatre (...). Si tractéssim de cobrir aquesta demanda amb les energies fòssils disponibles en l'actualitat o previsibles en el futur, l'impacte sobre els preus energètics seria gegantí i generaria greus problemes d'abastament a curt i mitjà termini. Tot això sense esmentar que les emissions d'efecte hivernacle, d'acord amb les dades de l'Informe Stern, es multiplicarien per tres, el que suposaria una insuportable acceleració del canvi climàtic.
Les hipòtesis precedents certifiquen que el sistema energètic actual impedeix que tota la població mundial pugui gaudir de la mateixa qualitat de vida, alhora que suggereixen que necessitem un nou model energètic que sigui capaç de cobrir les seves necessitats d'una forma sostenible.
El desenvolupament humà s'ha sustentat sempre i segueix recolzant-se en el consum energètic (...). Sense energia, en definitiva, no hi ha benestar ni futur, i els combustibles fòssils, per ser escassos, no poden donar resposta a un desenvolupament global.
L'eficiència i l'estalvi energètic poden ajudar de manera important a resoldre problemes nacionals de dependència, balança de pagaments, emissions, etc (...). Les possibilitats d'estalvi en els països desenvolupats són enormes.
No obstant això, als països emergents i en desenvolupament, la despesa energètica necessita i ha d'augmentar en el curt termini. (...)
Fins fa uns mesos, es plantejaven dos possibles solucions a aquest enorme repte en l'àmbit mundial: l'energia nuclear i les energies renovables. D'ambdues es disposa de recursos que podríem qualificar com inesgotables.
Ara bé, per ser una solució global, l'energia nuclear requereix una electrificació massiva de l'economia, i superar els seriosos dubtes que sobre ella planen, ara més que mai, en matèria de seguretat en les fases de generació i de tractament posterior de seus residus. Dubtes que, en el millor dels casos, conduiran a un fort encariment de la seva producció.
No obstant això, les energies renovables, amb les tecnologies ja existents, podrien proveir gairebé 2.000 vegades la demanda energètica mundial actual. A més, es troben en les seves diferents formes: aigua, vent, sol, biomassa, etc., En totes les regions del planeta, pel que poden produir localment. La seva implantació genera inversions, ocupació i oportunitats de negoci, i facilita el desenvolupament econòmic. A més a més, a diferència del que passa amb les tecnologies fòssils i amb les nuclears, les inversions poden adaptar fàcilment a la mida de cada mercat, per la qual cosa s'ajusten especialment bé a les zones remotes, rurals i aïllades, lluny dels grans nuclis de població i de les grans infraestructures de connexió.
El desenvolupament mundial de les tecnologies de producció d'energies renovables, que redundaria en el seu abaratiment, és, per tant, una peça fonamental perquè l'energia deixi de ser un obstacle per al desenvolupament global.
Pedro L. Marín Uribe, Energías renovables: ¿estamos preparados?, El País 4-09-2011.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada