31.1.11

Aclariment de les primes elèctriques*


Retribucions a plantes de gas parades
APPA sosté que les primes són només un factor més en l’encariment de la tarifa de la llum. En opinió seva, és molt més rellevant l’existència d’un parc de plates de gas natural sobredimensionat i que obté retribucions inclús quan estan parades. El 2010, la tarifa va compensar la parada de les plantes de gas amb 1.088 milions d’euros; i els 2011 ingressaran 726 milions més, diu [el president de l’APPA] (...).
Antonio Cerrillo, Zapatero apaga la industria fotovoltaica, La Vanguardia 27-01-2011.

 (...) un temps més llarg de funcionament de les nuclears faria que deixessin de treballar les plantes de gas, el parc de producció elèctrica de les quals ja "està sobredimensionat" i no poden funcionar a ple rendiment. De fet, ara, quan hi ha molt vent i els molins funcionen al màxim, les tèrmiques de gas s'han d’aturar.(...)
(...) els productors de l’APPA estan en contra de les compensacions econòmiques que perceben les tèrmiques [de gas] en concepte de "garantia de subministrament" quan han d’estar aturades per donar pas als aerogeneradors. L’any 2010, la tarifa elèctrica els va compensar amb 1.008 milions d’euros per aquest concepte; i el 2011 ingressaran 726 milions més, segons APPA. "No té sentit que se'ls doni aquesta compensació econòmica a les plantes de gas per estar parades qan el  Govern no les va obligar a instal·lar", diu González Vélez. "S'ha castigat a la fotovoltaica (al reduir-se les primes) i, en canvi, es beneficia al gas; i és així com puja el rebut de la llum".
A. Cerrillo, Agravios atómicos, La Vanguardia 23-01-2011.

La formació dels preus ... i dels beneficis i perjudicis
(...) els productors d’energies renovables (...) creuen que es trama un tracte de favor vers les nuclears, encara que els molesta més l’actual sistema de fixació de la tarifa elèctrica, el qual crea beneficis extraordinaris per a les hidroelèctriques i les nuclears, segons diuen. "La necessitat d’afavorir a les nuclears es justifica dient que es volen salvar llocs de treball, però en el sector de les energies renovables s'han perdut més de 30.000 ocupacions en els darrers dos anys pel fre en el desenvolupament de les energies netes", es lamenta la Fundación Renovables, que aglutina aquests sectors.
 (...) la principal queixa dels empresaris de les fonts renovables es refereix a com es configura la tarifa elèctrica que paga l’usuari. "No serveix de res que digui que l’energia nuclear és la més barata si després es ven al preu de la més cara", diu Vélez.
APPA culpa de l’encariment de la tarifa al peculiar sistema de fixació de preus del mercat elèctric, en el qual les empreses compren el llum com en una llotja. El sistema va ofertant l’electricitat segons la demanda (primer entra la nuclear i les renovables, després la hidràulica i, finalment el gas [i el carbó nacional subvencionat]) i al final totes les elèctriques perceben el preu més alt, que normalment és el del gas [el carbó subvencionat i les renovables primades no computen en aquest preu], independentment dels costos de generació. La conseqüència és que s'afavoreix a la hidràulica, un recurs que té un cost zero (l’aigua de pluja) o la nuclear, amb inversions ja amortitzades. Els estudis que manega l’APPA diuen que les nuclears i hidroelèctriques han obtingut beneficis extraordinaris de gairebé 10.400 milions d’euros en els darrers tres anys (6.700 milions les nuclears i uns 3.700 les hidroelèctriques).
A. Cerrillo, Agravios atómicos, La Vanguardia 23-01-2011.L’agència Internacional d’Energia (AIE o IEA) en l’escenari 'New Policies' del seu informe del 2010 (World Energy Outlook 2010) mostra el suport global a les fonts renovables d’energia que els governs tenen previst proporcionar. En aquest escenari l’augment de temperatura sobrepassaria els 4 ºC.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada