8.12.10

Un estalvi energètic possible: desaprofitat i contaminant


Més de deu milions d’habitatges principals i un total de 13 milions de vivendes existents (comptant segones residències) consumeixen a Espanya més del doble de l’energia màxima permesa per la normativa vigent per a cases de nova construcció. Aquesta dada va ser proporcionada per Xavier Casanova, coordinador de medi ambient del Col·legi d’Aparelladors de Barcelona a l’inici del X congrés nacional de medi ambient (Conama) a Madrid. I ho va fer per il·lustrar les enormes possibilitats que ofereix la rehabilitació d’habitatges per crear noves activitats econòmiques.
El malbaratament energètic dels habitatges a Espanya és fruit d’una mala concepció arquitectònica i uns deficients aïllaments, la qual cosa es tradueix en consums excessius (...).
Les vivendes construïdes abans de 1979 –la major part aixecades entre els anys 40 i 60- tenien exigències molts escasses en matèria d’aïllaments tèrmics. El codi tècnic de l’edificació (2007) exigeix que el consum energètic no superi els 70 kWh per m2 de vivenda i any –i la fita europea sobre eficiència la rebaixa a 50 kWh/m2/any- mentre que s’estima que els cases d’aquella època consumeixen de mitjana 180 kWh/m2. (...) La normativa vigent només estableix l’obligació d’implantar les noves exigències sobre millores i aïllaments tèrmics en cas d’una rehabilitació integral de la casa.
Aquestes dades es van donar a conèixer mentre 116 organitzacions (sindicats, ONGs, associacions i col·legis professionals) van reclamar al Govern i als poders econòmics un “fort cop de timó” i un canvi en el model de producció i consum per afavorir noves activitats econòmiques que redueixin “la petja ecològica del nostre desenvolupament” (...)
Alicia Torrego, gerent de la Fundació Conama (...) va destacar les opcions que ofereixen les empreses d’assessorament energètic, les quals podrien dur a terme les obres de rehabilitació dels edificis obtenint com ingrés l’estalvi energètic obtingut (...) gràcies a les reformes. “Aquest tipus de propostes ja s’han fet amb èxit en altres països, i han de ser concebudes per rehabilitar barris sencers” (...).
Antonio Cerrillo, Diez millones de hogares consumen más del doble de la energía deseable, La Vanguardia 23-11-2010.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada