27.12.10

Tarifes, estalvis i primes elèctriques*


(...) l’Executiu prepara un reial decret que redueix en un 30% el nombre d’hores a les quals les instal·lacions [fotovoltaiques] en funcionament tenen dret a prima. La mesura afectarà (...) a totes les plantes en funcionament des d’abans de setembre del 2008 desenvolupades sota el RD 661/2007.
Aquesta mesura suposa un estalvi d’uns 780 milions anuals (...). Si a aquesta retallada s’hi afegeix la de 607 milions aprovat el darrer mes de novembre per a les noves instal·lacions (acollides al RD 1.565), el resultat és que en els propers tres exercicis la indústria solar espanyola rebrà una retallada de 2.947 milions d’euros.
En opinió del president de l’Associació Espanyola Fotovoltaica (AEF), Juan Laso, “el Govern vol esberlar la indústria fotovoltaica”. I el pitjor, al seu judici, és que “aquesta mesura plantejarà un gravíssim problema per a les caixes d’estalvi i bancs espanyols i internacionals que tenen apalancats quasi 20.000 milions en aquest sector”. Laso defensa, a més, que la nova legislació tindrà “caràcter retroactiu” perquè afectarà a plantes en funcionament.
El Govern sosté que si pren alguna mesura sempre serà dintre de la legalitat. Per això s’ampararà en “la retroactivitat impròpia”, és a dir, qu jurídicament no és el mateix reduir la tarifa (preu) que les hores en funcionament (quantitat). Segons Laso, el resultat “és el mateix” perquè suposa un retall a la retribució. (...)
(...) Asif va trametre una carta el passat divendres [17] al ministre del ram (...) en la qual es recull que la retroactivitat perjudicarà a “la pròpia seguretat jurídica del país”. (...)
Precisament, aquesta xifra de retall d’uns 780 milions anuals és força propera –casualitat o no- als 700 milions pel pagament de capacitat que el Govern planeja pagar com a compensació als cicles combinats de gas que estan sempre llestos, però que no funcionen, així com a les plantes que per llei hauran de consumir carbó autòcton. Precisament, aquest concepte –també conegut com lucre cessant- és el que dispararia la factura elèctrica fins un 10% el proper any.
Al no poder el Govern anunciar una mesura tan impopular, amb la retallada prevista a la fotovoltaica amortirà la previsible pujada en la tarifa d’últim recurs (TUR) per a gairebé 23 milions de consumidors. D’aquesta manera la pujada de la llum es podria situar entorn al 5%, l’encariment del preu de l’energia.
Conchi Lafraya, Industria recorta primas a la solar para contener la tarifa eléctrica, La Vanguardia 22-12-2010.

El Govern (...) ahir va aprovar un reial decret destinat a reduir els costos del sistema elèctric en 4.600 milions d’euros durant els tres propers anys. La principal novetat és que s’introdueix una nova taxa, ja existent a Europa, per a les empreses generadores d’electricitat (tant les de règim ordinari, com d’energies renovables o cogeneració). A través d’ella hauran de pagar un peatge de 0,5 euros per MWh. Això suposa un estalvi de 453 milions pels propers tres anys.

És una llàstima que no s’hagi aprofitat l’ocasió per diferenciar la taxa entre la generació amb combustibles no renovables i els renovables, o fer-la dependent de les emissions de CO2 tal com es fa en altres països.

(...) el paquet de mesures aprovat ahir persegueix amortir futures pujades en la factura elèctrica i, sobretot, reduir el dèficit de tarifa (...) que ja assoleix els 18.000 milions (el 2% del PIB espanyol), el qual continuen suportant les companyies elèctriques, però un pagament que assumeixen els consumidors finals en els seus rebuts.
Les empreses del regim ordinari afectades són [les de la taula].

Nom
Detalls
Iberdrola
Seu social a Bilbao
Endesa
Propietat d’Enel (Itàlia)
GNF
Gas Natural Fenosa
HC
HC Energía, del grup EDP (Electricitat de  Portugal)
E.ON
Empresa de gas i electricitat amb seu a Düsseldorf
AES Cartagena
Multinacional de l’àrea de Gaz de France.
Castelnou
Del grup Electrabel Suez
Nueva Generadora del Sur
De Cepsa i Unión Fenosa
Tarragona Power
D’Iberdrola
Bizkaia Energía
D’Electricity Supply Board (Ir) i Osaka Gas (Japó)
Bahía de Bizkaia Electricidad
D’Iberdrola, Ente Vasco de Energía, Repsol i BP

També afecta a la resta de productors que treballen en la generació verda o en els cicles combinats.
Les elèctriques tradicionals suportaran dos altres ajustos per a que els consumidors i empreses no assumeixin les mencionades càrregues de forma directa. Per una part, les elèctriques assumiran el cost de les mesures relacionades amb l’estratègia d’estalvi i eficiència energètica durant els tres propers exercicis. Aquesta partida abans estava inclosa en els peatges (part regulada), amb la qual cosa el consumidor final deixarà de pagar-la. Suposarà un estalvi de 670 milions en tres anys.
També les elèctriques convencionals suportaran el que no s’incrementi la factura elèctrica als cinc milions de consumidors que estan acollits al bo social. Finançar aquesta partida representarà un cost per a elles de 150 milions fins el 2013. (...)
(...) el 47,66% de la retallada total (...) l’assumirà el sector fotovoltaic [2.200 milions] (...). Com a compensació, aquestes instal·lacions podran gaudir tres anys més de retribució. És a dir, dels 25 anys actuals, es passarà a retribuir-les 28 anys amb subvenció. La retallada en hores ve a representar una reducció de la retribució al voltant del 30% en les instal·lacions en funcionament. (...)
Una retallada similar (...) es va anunciar fa uns mesos per al sector eòlic i termosolar. Només que en xifres absolutes, la reducció és molt més abultada per a la solar [fotovoltaica]. (...) En un principi estava previst fer una primera  titulació del deute [del dèficit de tarifa] (uns 18.000 milions) a finals d’aquest any, però les males condicions del mercat financer han contribuït a que el fulletó d’emissió estigui retingut en la CNMV, sense data de sortida.

Sector
M€
Comentari
Fotovoltaica
2.220
Deixa d’ingressar 740 M€/any
Termosolar
  891
451 (2011), 304 (2012), 136 (2013)
Estalvi i eficiència
  670
En tres anys
Peatge generació
  453
Nova mesura
Eòlica
  232
Rebaixa acceptada. 116 M€ el 2013.
Bo social
  150
De congelar la factura a 5 milions
TOTAL
4.616
Entre 2011 i 2013


Any
Dèficit autoritzat (M€)
Dèficit estimat (M€)
2010
3.000
5.500
2011
2.000
3.000
2012
1.500
1.000
Total
6.000
9.500

Conchi Lafraya, El Gobierno impone una nueva tasa al sector eléctrico para contener la tarifa, La Vangurdia 24-12-2010.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada