3.11.10

Principals empreses energètiques a Espanya


El negoci espanyol de les principals empreses energètiques espanyoles.
Les empreses més grans de l’Ibex redueixen a gairebé un terç el seu negoci en el mercat interior.

La taula mostra el percentatge del negoci a Espanya de les 10 empreses energètiques dintre de les primeres 35 de l’IBEX.

%
Empresa
100
Enagas
97
REE-Red Eléctrica Española
71,8
Acciona
64,5
Endesa
59,6
Gas Natural
49,8
Iberdrola
45,9
Iberdrola Renovables
45
Repsol
32
Abengoa
19,8
Gamesa

Mar Díaz-Varela, Cada vez menos españolas, La Vanguardia 24-10-2010.

És significatiu el grau de propietat espanyola d’algunes de les empreses: el 55% del capital d’Enagàs és a mans estrangeres, i Endesa pertany a Enel.


Les inversions d’Enagás, com les de Red Eléctrica Espanyola, no requereixen inversió pública sinó de les necessitats tècniques que estimi el Ministeri d’Indústria en la planificació sectorial del gas i l’electricitat, per tant (...) no depenen dels Pressupostos de l’Estat. Enagás es finança a través dels mercats de deute (...) o a través de l’ICO i del BEI [Banc Europeu d’Inversions]. (...)
Abans el finançament d’Enagás era bancari perquè "era el més fàcil i còmode". "Quan varem veure les dificultats i les restriccions creditícies de la banca" per la crisi, "varem decidir diversificar i internacionalitzar les fonts de finançament i la pròpia companyia. Les tres col·locacions de bons han anat majoritàriament, quasi dos terços del total, a inversors internacionals i avui aquests inversors tenen el 53% del nostre deute net. També és a mans estrangeres el 55% del nostre capital social, i tres quartes parts d’aquest si només es consideren les accions que es negocien lliurament a Borsa".
Carlos Gómez, Más extranjeros que nacionales en Enagas, El País 31-10-2010.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada