3.11.10

Electricitat més sostenible*


Val més tard que mai, o val més cercar fer les coses ben fetes i aviat?
(...) el desafiament que tenim per davant per a les pròximes dècades és molt més ambiciós, perquè l'electricitat està cridada a convertir-se en la peça clau d'un model energètic més sostenible per al segle XXI. Les nostres societats són cada vegada més dependents de l'electricitat per la seva versatilitat, la seva accessibilitat, la confortabilitat, la qualitat del subministrament i per la netedat en el punt de consum, el que la converteix en particularment avantatjosa en les ciutats, sigui quina sigui la combinació de tecnologies i energies primàries amb les que s'obtingui.
D'altra banda, aquesta flexibilitat d'energies primàries i de tecnologies proporciona un avantatge addicional a l'electricitat des del punt de vista de la seguretat de subministrament, perquè mitiga el risc de la dependència. (...)
Però, sobretot, l'electricitat està cridada a ser el vector fonamental d'un model energètic més sostenible, que contribueixi a la lluita contra el canvi climàtic, perquè les tecnologies lliures de CO2 més importants, la nuclear i les renovables, i en el futur els combustibles fòssils amb captura i emmagatzematge de CO2, passen també per l'electricitat.

Quins paràmetres deu haver utilitzat per qualificar la nuclear com a sostenible? Quina seguretat té per afirmar que els combustibles fòssils amb captura i emmagatzematge de CO2 seran un fet i sostenible?

Els 13 grans operadors de xarxes, reunits a Madrid el 25 i el 26 d'octubre d'aquest any, estem compromesos amb la seguretat de subministrament i la lluita contra el canvi climàtic, i volem desenvolupar les solucions tècniques i les inversions que permetin objectius cada vegada més ambiciosos en l'aprofitament de les energies renovables, assegurant sempre la continuïtat i l'estabilitat del subministrament elèctric.
I per portar a bon port aquests compromisos són molts els reptes als quals cal donar resposta. Entre ells, el d'acomodar en el nostre sistema elèctric les energies renovables, molt repartides pel territori, de vegades molt allunyades de les zones de consum, amb una gran variabilitat en la seva aportació en funció de les condicions climàtiques i, per tant, amb menor fermesa a l'hora d'assegurar l'equilibri instantani entre la producció i el consum, que constitueix un principi sagrat de l'estabilitat dels sistemes elèctrics.

Durant molts anys, especialment amb l’entrada de les nuclears, el sistema elèctric ha produït més que ha consumit, introduint sistema d’emmagatzemament per centrals de bombeig.

(...)Cal desenvolupar una xarxa de gran capacitat de caràcter internacional en convivència amb una xarxa més robusta, flexible i mallada de caràcter nacional, amb capacitat per a gestionar i compensar fluxos que variaran notablement en el seu origen-destinació en funció de les condicions climàtiques. Aquesta xarxa de transport de gran capacitat facilitarà més la competència i l'aprofitament en cada moment de la generació econòmicament més eficient, en benefici de la competitivitat de les empreses i el poder adquisitiu de les famílies.

Perquè només la generació "econòmicament" més eficient, i no la més ecològica, o la més abundant, o la més interessant socio-políticament?

Per aconseguir aquesta xarxa cal eliminar els prejudicis, restriccions i barreres que frenen el seu desenvolupament i amenacen amb limitar la contribució del sistema elèctric a un subministrament energètic eficient, net i segur.
Necessitarem també més capacitat d'emmagatzematge d'electricitat, centrals hidroelèctriques reversibles i altres, i un comportament més actiu de la demanda dels consumidors als senyals de preu que es deriven de la disponibilitat de l'oferta. (...) Per al futur necessitem una major contribució a l'equilibri per part de la demanda, per compensar la menor gestionabilitat i predictibilitat de la generació renovable. Per això necessitem també incorporar més intel·ligència, més tecnologies de la informació a les nostres xarxes, per acomodar la gestió de la demanda i també per regular els fluxos derivats d'una creixent generació embeguda en les xarxes de distribució.

Fa molts anys que això es ve plantejant i exigint des dels àmbits de les renovables i de la sostenibilitat.

El vehicle elèctric es pot convertir [o s'ha de convertir o es convertirà?] en un desenvolupament important per a la substitució de combustibles fòssils i per a la millora de la qualitat de l'aire i del soroll a les ciutats. Però perquè es converteixi en un aliat d'un sistema elèctric més eficient, i amb més penetració de renovables, és important que es desenvolupi un sistema de gestió intel·ligent (...).En el futur, els vehicles elèctrics podran a més oferir serveis d'emmagatzematge, recarregant en hores de menor demanda per retornar l'energia en hores punta, quan els vehicles no estiguin en ús, contribuint a rendibilitzar la inversió dels seus propietaris en les bateries i compensar la variabilitat de les energies renovables.
Els grans operadors de xarxes del món, el GO-13, que gestionem sistemes que subministren més del 60% de la demanda elèctrica mundial a 3.000 milions de persones, ens hem reunit a Madrid en l'assemblea anual amb la finalitat de posar en comú les nostres visions i les nostres solucions sobre les xarxes de gran capacitat, sobre els reptes tecnològics de la gestió de la integració de renovables mantenint la seguretat del sistema elèctric, sobre la implementació de les xarxes intel·ligents, sobre els desenvolupaments tecnològics per incrementar la capacitat i la seguretat de les xarxes existents, sobre les implicacions del desenvolupament dels vehicles elèctrics i sobre el desenvolupament dels sistemes d'emmagatzematge.
(...) Integrar la màxima quantitat d’energia renovable de forma fiable, desenvolupar les inversions necessàries per assegurar el mallat de les xarxes nacionals i internacionals per canalitzar fluxos canviants, aportar solucions d'emmagatzematge, enfortir la capacitat i la monitorització de les nostres xarxes i vigilar el seu ciberseguretat, impulsar la innovació tecnològica, són algunes de les tasques amb les que ens comprometem per convertir el sistema elèctric en l'eix d'un model energètic més sostenible, que contribueixi al desenvolupament i al benestar de les nostres societats i de les generacions futures. En energia, l'electricitat és el futur.

I quan ho veurem fet això? Portem ja massa temps esperant-ho, no ho podem deixar per al futur.

Luis Atienza, Redes eléctricas para un desarrollo sostenible, El País 31-10-2010.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada