10.10.10

Normativa de miniparcs eòlics, ja era hora!*


Catalunya és a punt de viure una eclosió de miniparcs eòlics. Fins ara, l’energia del vent havia estat aprofitada mitjançant grans plataformes que ocupaven grans extensions en el territori. (...)
El primer es començarà a construir a principis del 2011 en el Coll de Panissot, a Almatret (Segrià) (...). La instal·lació inclourà tres molins d’Alstom d’una potència d 3 MW cadascun i produirà electricitat equivalent al consum d’unes 7.500 famílies (...).
L’aparició de miniparcs s'ha vista afavorida també per l’aprovació de la nova normativa del Govern sobre la implantació d’aquestes instal·lacions, que ha aclarit com han de ser tramitats. (...).

La normativa s'ha aprovat l’ú de juny de 2010, però s'havia d’haver aprovat ja el desembre de 2002, segons el Decret 174/2002 regulador de la implantació de l’energia eòlica a Catalunya (Art 27, Tercera):

"En el termini sis mesos el Govern aprovarà el procediment abreujat d’autorització administrativa de parcs eòlics amb potència inferior a 5 MW, així com, de projectes pilot d’aplicació de la tecnologia eòlica."

Malgrat reiterades reclamacions del sector, ha tardat gairebé 8 anys en ser aprovat.

Els projectes poden suposar una inversió màxima d’entre 12 i 13 milions, mentre que un parc convencional costa uns 60 milions. Petites empreses, cooperatives i, inclús, iniciatives populars estan darrera d’alguns dels projectes.
A més, els miniparcs (amb un màxim de cinc molins o que no sumin més de 10 MW de potència) tenen una tramitació més senzilla que els parcs convencionals. La seva localització pot ser escollida pels promotors (sempre i quan no tinguin un impacte ambiental negatiu, o no estiguin vetats expressament amb una 'zona vermella' en el mapa eòlic). Tot això el diferencia dels grans parcs eòlics, l’ubicació dels quals correspon a la Generalitat, per la qual cosa ha designat unes zones de desenvolupament eòlic prioritari (ZDP) després d’haver seleccionat els llocs més idonis des del punt de vista urbanístic i ambiental.
La normativa exigeix que els miniparcs tinguin informes d’estudi d’impacte ambiental i paisatgístic. (...)
No obstant, els promotors creuen que continua havent excessives exigències per als miniparcs. "Si al promotor d’un petit projecte se l’exigeix un estudi d’impacte ambiental que comporta seguiment d’una espècia durant un any, la seva iniciativa se'n va avall; és massa cara" (...).
Medi Ambient va refusar fa uns mesos el projecte d’un miniparc eòlic (800 kW), promogut per una cooperativa de Cabacés (Priorat). Va jutjar que l’emplaçament era incompatible amb la conservació de l’àliga perdiguera. Després del recurs dels promotors, ara deixa oberta la porta a que es construeixi si supera l’avaluació ambiental (...). Els miniparcs eòlics poden ser la clau per a que Catalunya assoleixi els 3.500 MW eòlics, com exigeix el Pla d’Energia per a l’any 2015.

Algú ha explicat d’on han tret aquest valor de 3.500 MW?

Antonio Cerrillo, Los miniparques eólicos irrumpen en Catalunya, La Vanguardia 5-10-2010.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada