20.9.10

La tarifa elèctrica explicada


(...) la part de la tarifa elèctrica regulada per l’administració (primes a les renovables, transport, distribució...), més coneguda com tarifa d’accés (...) inclou els costos regulats del sistema elèctric i es revisen dues vegades l’any. (...)
El preu de la factura elèctrica es fixa en funció de tres criteris: la mencionada tarifa d’accés (únic concepte sobre el qual el Govern hi pot incidir), el preu de l’energia (el seu preu mitjà es fixa en una subhasta) i els impostos. A través d’una fórmula matemàtica es va determinar que els costos regulats venen a representar el 45% del preu final de la factura elèctrica dels clients acollits a la tarifa d’últim recurs (TUR); un altre 55% procedeix del preu de l’energia en les subhastes que es realitzen (Cesur), i la resta, dels impostos.
(...) Indústria ha remès un annex amb diversos escenaris que recull pujades en els peatges (...). El sector s’ha sorprès amb en el document adjunt, ja que serveix per quantificar en quant creixerà el dèficit l’any 2010, fixar en 3.000 milions.
(...) el preu de l’energia ha pujat de forma continuada (...), una pujada del 7,75% en la primera matèria, l’energia [gas, carbó...], durant els darrers dos mesos i mig. (...)
(...) per una decisió política, el Govern pot fer ulls clucs a la pujada d’aquesta primera matèria en els darrers mesos i deixi per més endavant una pujada en els preus finals de la tarifa elèctrica. (...)
Prendre una decisió així suposarà incrementar el dèficit de tarifa (diferència entre el preu real de l’energia i el que paguen els consumidors). (...) el dèficit generat des del 2000 fins ara puja a 14.624 milions. L’empresa més afectada és Endesa, que compta amb 7.702 milions, seguida d’Iberdrola (4.367 milions). En tercera posició apareix Gas Natural-Fenosa, amb 1.622 milions.
(...) amb la congelació de tarifes el dèficit tarifari s’incrementarà em 1.905 milions, per sobre del previst que eren 3.000 milions. Això significa que el dèficit tarifari acabaria l’any 2010 amb 4.905 milions d’euros.
Experts del sector destaquen que aquest forat històric procedeix de les decisions preses pels dos anteriors ministres del ram: Joan Clos i Josep Montilla.
Conchi Lafraya, Industria tantea la PP y congela la parte regulada de la tarifa, La Vanguardia 17-09-2010.

Per una banda, les subhastes fixen el preu de l’electricitat a partir del cost de generar el quilowat·hora més car, amb la qual cosa tota la generació més barata se’n beneficia. Per altra banda, el Govern no deixa facturar a aquest preu, la qual cosa provoca el ‘dèficit de tarifa’, i això fa que l’electricitat més cara tingui uns ingressos per sota dels costos, mentre que l’electricitat generada a baix cost tingui uns ingressos per sobre del seu cost de generació, encara que siguin inferiors a si no existís el ‘dèficit de tarifa’, és a dir, si es facturés al cost de generació més car. ¿Com afecta això a les empreses de generació? Depèn de la proporció que tinguin de generació barata i cara. Cal recordar l’exposat en els articles anteriors, en particular als ajuts a la transició al mercat liberalitzat acordats el 1997. Això pot fer entendre la relativa paciència de les elèctriques respecta al ‘dèficit tarifari?.Més recàrrec pels que consumeixen menys
(...) el Govern va anunciar que la tarifa elèctrica pujarà una mitjana un 4,8% a partir de l’1 d’octubre.
(...) Per aquells clients que no tinguin discriminació horària (la majoria), la pujada serà una mica superior a la mitjana, és a dir, del 5%. Mentre que pels que sí disposin de comptadors amb discriminació horària, l’increment serà inferior, del 3%.
(...) L’encariment acumulat [el 2010] serà del 7,52% (...).
Amb aquesta mesura, el Govern satisfà, en part, la demanda del lobby elèctric, que reclamava pujades al voltant del 5,2%.
Conchi Lafraya, La tarifa eléctrica subirá un 4,8% debido al alza de la energía, La Vanguardia 23-09-2010.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada