4.9.10

La factura elèctrica dels municipis catalana*


L’economia no ho és tot (però sí l’ignorància)
Les petites i mitjanes empreses, ajuntaments i aquells clients que tenen una potència [contractada] superior a 10 kW i no ha optat per na comercialitzadora del mercat lliure estan pagant en la seva factura un recàrrec extraordinari, ja sigui com penalització o com a mesura dissuasòria del 30%. I el pitjor és que molts d’aquests no ho saben.
(...) "un 50% dels ajuntaments a Espanya es troba en aquesta situació". (...) a Catalunya (...) "Els grans ajuntaments, de més de 70.000 habitants i els de menys de 5.000 són els que han acudit a les comercialitzadores del mercat lliure. L’explicació és senzilla: "Els primers, perquè tenen tècnics o possibilitat de contractar assessors externs, i els més petits, perquè han licitat amb altres municipis a través dels consells comarcals".
(...) a Catalunya, el 30 de juny del 2010 hi havia 31.941 clients amb potència contractada d’entre 10 i 15 kW, que operen amb la tarifa TUR (la tarifa base [d’últim recurs]) amb recàrrec per no haver elegit comercialitzador.
(...) en aquest tram de potència és on hi ha més pimes que estan sent penalitzades "perquè no s'han assabentat del tema". Un dels principalss problemes és que resulta difícil detectar en la factura elèctrica quina empresa és la proveïdora, si una empresa del mercat lliure o la comercialitzadora d’últim recurs (CUR), tot i que ambdues pertanyin al mateix grup empresarial.
En els rebuts només Endesa detalla a multa del 20%. E.On escriu "increment no TUR", com concepte, mentre que altres com Iberdrola o Gas Natural Fenosa cobren directament a 14,1311 cèntims el kWh i allí inclouen la pujada.
Conchi Lafraya, La mitad de los ayuntamientos paga la luz un 20% más cara, La Vanguardia 1-09-2010.

Aquesta malaurada situació és fruit de la ignorància energètica i econòmica d’uns i altres. Demostra que l’economia –els preus o els costos- no són determinants quan el 50% dels municipis de Catalunya estan pagant més pel seu consum elèctric.

Una pregunta lògica és perquè des del Govern de la Generalitat no s'ha informat i recolzat degudament a tots els municipis de Catalunya del canvi del sistema tarifari. Seria important saber-ne les motivacions.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada