26.9.10

El cotxe elèctric*


La revolució del cotxe elèctric
El cotxe verd va més enllà del cotxe elèctric: es prepara una nova "revolució" industrial. Desapareixeran productes (...) però també n'apareixeran d’altres nous (sistema de càrrega de bateries). A Catalunya, l’automoció representa el 10% de la facturació agregada del sector industrial. El repte és que la inevitable transició afecti el menys possible a les empreses i a l’ocupació.: el vehicle elèctric forma part ja de les estratègies del governs (la Generalitat ha pressupostant 202 milions en ajuts el 2010-12). I l’Observatori de Prospectiva Industrial, del Departament d’Innovació, ha elaborat una radiografia del sector per preveure l’impacte que patirà i conèixer com estan posicionats cada un dels components d’automòbil en aquest pas vers una fabricació 'verda'.
El cotxe verd no arribarà de la nit al dia: l’estudi preveu una etapa actual de posicionament; una de desenvolupament industrial (vers el 2020) i pel 2030-2040 arribaria la industrialització massiva. (...)
Així, es desprèn que la majoria de els empreses que ara es dediquen als components de l’automoció s'han de transformar (...)
·         Perden quota a mig/llarg termini: 40  empreses (18 locals)
·         Canvia el concepte: 22 empreses (8 locals)
·         Necessita redisseny: 79 empreses (34 locals)
·         Poc afectades: 33 empreses (10 locals)
L’estudi detecta un punt feble en components molt crítics, com les bateries  i supercondensadors, la recerca dels quals és en mans de multinacionals i fora de Catalunya. I detecta també poca massa crítica d’empreses en electrònica de potència i en motors elèctrics: "aquí s’obre una oportunitat de diversificació per a empreses catalanes del sector elèctric i electrònic" (...).
Aquest estudi (...) s’entén també en l’estratègia del Govern de multiplicar la dimensió "verda" a Catalunya: actualment s'estima que  inclou al 2,2% d’assalariats i el 1,9% del PIB, però que el seu potencial li permetria arribar al 17% de treballadors i al 15% de l’economia.
Mar Galtés, ¿Qué serà del tubo de escape?, La Vanguardia 21-09-2010.

Col·laboració empresarial
Endesa i Mitsubishi han signat un acord per col·laborar en matèria de mobilitat elèctrica, amb la finalitat que ambdues parts puguin estudiar les noves oportunitats que sorgeixen de la integració del vehicle elèctric. (...) Endesa aportarà la seva experiència en l’àmbit de l’energia, mentre que Mitssubushi contribuirà en automoció, infraestructures i constitució de comunitats intel·ligents. Ambdues treballaran en la tecnologia Vehicle a Xarxa i en les infraestructures relacionades amb el cotxe elèctric.
Redacció, Acuerdo entre Endesa y Mitsubishi para el desarrollo del vahículo eléctrico, La Vanguardia 22-09-2010.


L’agència Internacional d’Energia (AIE o IEA) en l’escenari '450 Scenario' del seu informe del 2010 (World Energy Outlook 2010) mostra la necessària contribució dels vehicles híbrids endollables (PHEV) (no només carregats pel seu propi motor) o totalment elèctrics (EV) per no sobrepassar els 450 ppm de CO2, la qual cosa proporcionaria una probabilitat del 50% de no sobrepassar un escalfament de 2 ºC.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada