20.9.10

Compromís de les empreses amb les renovables


Empreses energètiques
Gas Natural
Gas Natural ha acordat participar en el projecte de recerca d’energia eòlica marina en aigües profundes, anomenat Zefir Test Station, junt a l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (Irec), depenent de la Generalitat.
El projecte preveu posar en marxa una planta internacional de recerca i desenvolupament (R+D) davant la costa de Tarragona. En la iniciativa, que s’iniciarà abans que acabi l’any, també hi participen altres empreses, així com altres universitats.
En la primera fase es recopilaran i avaluaran dades sobre el vent a la zona, la influència de l’onatge i els corrents marins. També s’analitzarà l’impacte ambiental i com optimitzar les infraestructures on ubicar els aerogeneradors i fer les interconnexions. La planta comptarà amb un màxim de vuit aerogeneradors, que s’instal·laran en una segona fase del projecte, a uns quants quilòmetres de la costa, per aprofitar els vents marins, més forts i regulars, i reduir l’impacta visual.
Redacción, Gas Natural y el Irec abriran un centro de I+D sobre energía eólica marina, La Vanguardia 7-09-2010.

Iberdrola
Iberdrola Renovables ha adjudicat a Alstom per 200 milions d’euros l’ampliació en 217 MW de la potència del seu parc eòlic de Whitelee (Escòcia). Amb aquesta renovació el complex arribarà als 539 MW. A més dels aerogeneradors, el contracte inclou el subministrament , el transport, la instal·lació i la posta en marxa, com també la seva operació i manteniment. L’apartarà de la instal·lació està prevista pel 2012 i, amb aquest projecte, Whitelee es consolidarà com la major instal·lació eòlica terrestre d’Europa.
EP, Iberdrola adjudica un contrato a Alstom, La Vanguardia 8-09-2010.

El confús panorama del sector elèctric espanyol, encara sense acords sobre la futura configuració normativa, obliga a les companyies a abocar la seva activitat a l’exterior.
Iberdrola Renovables anunciava aquesta setmana l’ampliació del parc eòlic Whitelee, a Escòcia, fins a 539 megawats, des dels 322 megawats actuals. El parc (...) tindrà capacitat per subministrar a 300.000 llars. Els aerogeneradors els servirà la firma Alstom, dintre d’un ampli contracte amb Iberdrola Renovables per instal·lar 250 aerogeneradors en nou projectes de la companyia espanyola.
R.V., Iberdrola Renovablescrece en el exterior, El País 12-09-2010.

La companyia elèctrica Iberdrola invertirà 4.800 milions d’euros al Regne Unit fins el 2012. Dues terceres parts dels recursos es destinaran a projectes d’energies renovables a Escòcia. Des que ha esdevingut propietària de l’escocesa Scottish Power, Iberdrola ha invertit més de 2.700 milions de lliures en empreses britàniques.
Efe, Iberdrola invierte en el Reino Unido, La Vanguardia 14-09-2010.

El president d’Iberdrola (...) va reclamar un “esforç” al Govern en matèria regulatòria i, en concret, en el disseny d’un marc normatiu amb “predictibilitat i claredat” que doni “senyals de planificació segura i estable al sector energètic”. Galán va assegurar que en els últims anys el Govern ha aprovat 20 modificacions amb rang de llei, centenars de reials decrets i ordres ministerials, i prop de 200 resolucions.
EP, Iberdrola pide claridad al Gobierno, La Vanguardia 15-09-2010.Enginyeries
La cooperativa dedicada a l’enginyeria energètica Aiguasol, amb seu a Barcelona, ha decidit iniciar el seu procés de creixement a l’exterior (...) "la nostra empresa i el sector ja són prou madurs i en el context de la crisi, hem vist la necessitat de diversificar la nostra activitat".
El creixement exterior contempla (...) "països [de Sudamèrica] que han començat de forma molt ràpida en temes d’eficiència energètica i renovables. Hi ha molta preocupació, són molt receptius i els manquen eines, així que han d’externalitzar molt" (...). "La nostra intenció és configurar un dels canals de distribució més ampli i totalment en solucions per a la indústria d’energies renovables". (...)
La sortida d’Europa coincideix amb el reconeixement, per part de la Fira Internacional de l’Energia i el Medi Ambient, Genera, a un dels seus productes, un programari que "permet simular al detall sistemes de refrigeració solar". Gràcies a aquesta eina informàtica, Transol, Aiguasol pretén obrir-se a nous mercats. "Només n'hi ha altres dues similars a nivell mundial", explica [el gerent] Pascual.
Aquest exercici, les vendes es situaran a 1,5 milions d’euros. (...) La cooperativa té una vintena de persones entre enginyers, arquitectes i físics. (...). Aiguasol és present en sectors d’urbanisme, edificació, generació i, recentment també en la indústria.
Ariadna Boada, Aiguasol inicia su expansión en América Latina, La Vanguardia 10-09-2010.


Fabricants

Gamesa va anunciar ahir la venda de sis parcs eòlics a Alemanya al grup suec Ikea. En total, tindran una potència instal·lada de 45 MW. Amb això el fabricant espanyol d’aerogeneradors té en cartera més de 22.000 MW, en tres continents.
Europa Press, La Vanguardia 9-09-2010.

La companyia basca Gamesa subministrarà 129 aerogeneradors a nou parcs eòlics que Iberdrola Renovables implantarà a Brasil. Cada aerogenerador tindrà una capacitat de generació de 2 MW. El subministrament es produirà durant els dos propers anys i inclou el lliurament de els turbines, el muntatge, la posta en marxa i el manteniment durant aquest període.
Efe, Gamesa suministrará turbinas para Brasil, La Vanguardia 7-09-2010.

Gamesa subministrarà 129 aerogeneradors de dos megawats de potència a Iberdrola Renovables entre 2011 i 2012 per a la construcció de nou parcs eòlics que la companyia elèctrica es va adjudicar aquest estiu al Brasil. L’acord d’Iberdrola Renovables amb Gamesa contempla el subministrament de fins 4.500 megawats en aerogeneradors fins el 2012 per altres projectes.
R.V., Iberdrola Renovablescrece en el exterior, El País 12-09-2010.


La indústria d’aerogeneradors porta des del març del 2009 –gairebé 16 mesos- sense vendre un solo molí a Espanya. Jorge Calvet, president del primer fabricant espanyol, Gamesa, assegura que aquesta realitat correspon a la “inseguretat jurídica”. Per això, fabricants i indústria auxiliar creada al seu voltant perillen. “El problema –afegeix Calvet- és que a més estem en campanya electoral, amb la qual cosa no s’arreglarà res de forma ràpida”. La situació a dut a Gamesa, per exemple, a posar el cadenat a una de els seves factories a Alsasua (Navarra) a principis d’estiu. Tot i això, mantenen 23 plantes a Espanya, de les quals, quatre es troben en situació de regulació d’ocupació (400 persones, el 10% de la plantilla durant un màxim de 180 dies) per culpa de l’aturada de les comandes.
Per vendes, Espanya representa un 11% del mercat de Gamesa; Xina, un 25%; Índia, un 9%; Estats Units, un 17%; resta d’Europa, 29% i la resta del món 9%. Espanya fa poc suposava el 36% i Xina, al mateix temps, el 13%.
Conchi Lafraya, La incertidumbre regulatoria lleva a Gamesa a deslocalizar su producción, La Vanguardia 14-09-2010.

Consumidors
IKEA
Gamesa va anunciar ahir la venda de sis parcs eòlics a Alemanya al grup suec Ikea. En total, tindran una potència instal·lada de 45 MW.
Per la seva banda, Ikea ja ha anunciat que té la intenció d’invertir en projectes d’energies renovables. El 2015, el grup espera comptar amb 150 botigues en tot el món amb sistemes de producció fotovoltaica.
Europa Press, La Vanguardia 9-09-2010.

Torres
Dues són les obsessions de les que més parla l’actual president [del Grup Miguel Torres, MAT]: la conquesta de nous mercats i la lluita contra el canvi climàtic en les vinyes.
(...) la flota dels més de 40 cotxes que utilitza la xarxa de venedors s’ha anat substituint per una altra de vehicles híbrids (...).
El compromís del president passa per realitzar una inversió de 10 milions d’euros en una estratègia mediambiental que compleixi amb l’objectiu de reduir en un 30% les emissions de CO2 l’any 2020,dels quals ja en porta desemborsats prop de la meitat. A més de retallar el consum energètic amb l’aïllament dels dipòsits d’acer, la reducció del gramatge de les ampolles de vidre o la introducció de sistemes d’irrigació intel·ligents per a les vinyes. Torres disposa de 12.000 metres quadrats de plaques fotovoltaiques amb les quals cobreix quasi una dècima part de les seves necessitats d’energia. Però de totes les iniciatives en aquest camp, la més cridanera és la seva participació en la promoció d’un parc eòlic destinat a generar un 60% del consum de la bodega.
El compromís mediambiental es tradueix en la posta en marxa del projecte Cénit-Deméter, cofinançat pel CDTI el qual vincula altres 26 empreses, per (investigar) fer recerca sobre la influència del canvi climàtic en la maduració del raïm.
Ariadna Trillas, Torres prepara la transición, El País 12-09-2010.

Cooperativa Coren
(...) tenen la decidia voluntat del grup cooperatiu pel desenvolupament d’una activitat ramadera on, inicialment, les granges més importants del grup disposaran d’una autonomia energètica. En una segona fase, l’objectiu és ampliar el projecte al conjunt de granges, sempre que el canvi de model de subministrament energètic suposi una millora en l’estalvi i la competitivitat de les explotacions.
Amb més de 3.000 grangers, en el sector de pollastres, ous, porcí, ànecs, galls dindi i vacu, i una facturació de 1.000 milions d’euros, Coren és un actor clau en el conjunt de la comunitat gallega, tant des de la perspectiva de les rendes com del manteniment del medi natural i del medi ambient.
(...) Un pas més en aquest procés es troba en el pla iniciat per la cooperativa en els últims anys per aconseguir una autonomia energètica de les seves granges, especialment en el porcí. (...)
Per l’assoliment d’aquesta autonomia energètica, la societat ha apostat per l’energia solar, la fotovoltaica, la biomassa i la geotèrmia.
L’utilització de les plaques solars en les granges per aconseguir questa autonomia energètica s’aplica especialment a explotacions de més de 1.000 mares, amb un cost aproximat d’uns 400.000 euros, a través d’una política de finançament negociada pel grup. Aquesta energia s’utilitza fonamentalment per a disposar de calefacció en les granges, així com d’energia elèctrica. S’estima que l’amortització de les inversions es farà en un termini de vuit anys. Per al conseller delegat del grup (...), malgrat que el projecte va prendre força els darrers anys com a conseqüència de la pujada de preus dels combustibles, es tracte d’una aposta de futur, tant des de la perspectiva de l’estalvi, com de la defensa d’energies netes i renovables.
En algunes zones d’Ourense s’utilitza l’energia geotèrmica i també la biomassa procedent de restes del sector de la fusta i, sobretot, dels residus de l’oliva adquirits a les almàsseres andaluses.
En funció d’aquesta política, aplicada a cada granja junt amb altres instal·lacions del grup, una part de l’any més del 50% de les actuals necessitats energètiques de les cooperatives procedeixen de fonts renovables, percentatge que en alguns casos arriba al 90%.
L’existència de 3.000 granges en la comunitat autònoma suposa un compromís amb l’ocupació, l’activitat econòmica i el manteniment del teixit rural. Però també, un risc pel mediambiental si no hi ha una clara política d’eliminació de residus. El risc d’un problema de contaminació el grup el va resoldre amb la construcció d’una planta de tractament de residus en la qual s’han invertit 20 milions d’euros: el Centre Tecnològic Mediambiental de Sarreaus, en un de les zones amb més concentració de granges de porcí a Ourense, on anualment es tracten unes 110.000 tones de purins. El tractament d’aquests residus suposa l’obtenció d’energia, però, a més, la disponibilitat d’unes 15.000 tones d’adob orgànic. Aquest producte el grup l’utilitza per a l’abonat d’unes 5.000 hectàrees de terres de conreu de cereals o pastures que la cooperativa té llogades en monts comunals, abans abandonats, on pasturen vaques de races autòctones, abans en perill d’extinció.
Vidal Maté, Renovables hasta en el gallinero, El País 19-09-2010.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada