13.7.10

Electricitat i nuclears: actualitat a l'Estat


Renovacions del permisos de les CN
La nuclear Vandellòs II podrà continuar operant altres deu anys més. El Ministeri d'Indústria ahir va aprovar la renovació de l'autorització d'explotació que expirava el proper dimecres i sobre la qual ja s'havia pronunciat favorablement el Consell de Seguritat Nuclear. (...) el CSN ha realitzat inspeccions per comprovar el correcte funcionament de la central. [vegeu "Quí ho pot entendre?" a la setmana 23 a 26 de juny]
S. Sans, Industria autoriza a Vandellòs II a funcionar otros diez años, La Vanguardia 22-07-2010.

La subcomissió d'Indústria del Congrés debat si la política energètica d'Espanya implica allargar la vida útil de les centrals nuclears. En un dels documents que aquest organisme manega es recull la necessitat que el 2035 continuïn operatives les centrals nuclears actualment existents, el que implicaria allargar la seva vida més enllà dels quaranta anys.
(...) les xifres que manega Indústria són contràries a les que defensa en públic el PSOE. El ministeri basa el seu informe en l'equilibri financer. (...)
De fet, tant al sí del PSOE com en el del PP hi ha discrepàncies en aquesta matèria. (...)
El major o menor pes de les nuclears no és un debat baladí ja que el seu pes en el mix energètic canvia bastant la factura elèctric, amb les seves conseqüències tant per a la indústria, com per als consumidors domèstics.
C. Lafraya, El Congreso sopesa alargar la vida útil de las nucleares, La Vanguardia 24-07-2010.

Proposta de mix elèctric fins el 2020
El ministre d’Indústria (...) ha lliurat ja un document als partits presents en la subcomissió d'Indústria amb la proposta del nou mix energètic, el qual dibuixa l'horitzó fins el 2020. (...) la demanda del consum elèctric pujarà un 32,63% (...). La producció de renovables es duplicarà (...).
Aquest increment de la demanda és un 5,74% superior al que el Govern va estimar, fa menys de quatre mesos en la llei d'Economia Sostenible i en els documents del pacte de Zurbano (...).
En termes absoluts, les energies renovables pràcticament duplicaran la producció i el gas natural mantindrà la seva primera posició com a font de generació elèctrica. Crida l’atenció que el consum de productes petrolífers cau un 51,31% i la producció nuclear puja un 5.43%, malgrat que el Govern sosté que no hi ha marxa enrere en el tancament de la planta de Garoña. Aquesta decisió continua sent un dels punts més conflictius entre PSOE i PP.
(...) aquest punt podria quedar al marge del futur pacte energètic; ja que, inclús al si del PP hi ha discrepàncies.
(...) Espanya s'ha compromès amb Brussel·les a ser un 20% més eficient.
Respecte al mix elèctric de producció, les energies renovables assoliran el 35,5% de la producció bruta (...). El gas natural també s'incrementa lleugerament, passant del 37,4% al 37,8%.
La producció del carbó (...) perd pes al passar d'un 12,4% el 2009 fins al 8% el 2020. S'ha de senyalar que el 2005 el carbó representava el 27,7% del mix elèctric nacional.
La participació del fuel gairebé desapareix, doncs queda únicament la producció de les centrals de fuel dels sistemes extrapeninsulars.
Fonts del Ministeri d'Indústria senyalen que sobre la base del mix energètic es podran fixar totes les peces del sudoki que composa el mercat: primes, futures inversions, dependència energètica... En definitiva, es tracte de fixar les línies bàsiques pel futur, que ofereixin seguritat jurídica, i sempre amb el teló de fons de les tres premisses bàsiques del sector: competivitat econòmica, sostenibilitat ambiental i seguretat de subministrament.
Conchi Lafraya, La propuesta de pacto energético prevé duplicar la producción de renovables, La Vanguardia 22-07-2010.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada