27.4.10

Primes i polítiques a Espanya


La posició actual de Gas Natural Fenosa
Gabarró qualifica de "utopia ideològica" la política de renovables.
[El president de Gas Natural Fenosa] va assegurar sentir-se "molt preocupat" pel mercat elèctric i va reclamar una reforma d'aquest, la qual no serà "agraïda" i requerirà de "molta valentia" per part del Govern. "No és de rebut un dèficit que ha arribat als 20.000 milions i que només el 2009 va ser de 4.000 milions. El que no es paga ara es paga després".

Aquesta forma de fer de "qui dia passa, any empeny" o d’estruç, és una bomba que va creixent.

 Al mateix temps va propugnar "compassar el creixement de les renovables a la seva sostenibilitat econòmica i a les necessitats de generació d'Espanya". I és que Gas Natural és un dels majors perjudicats pel tractament favorable que reben les energies renovables, que entren en el sistema sigui quin sigui el seu preu. La conseqüència, agreujada per la baixada de la demanda, és que els cicles combinats de gas només funcionen al 40% (...). "Què costa un MWh? 38 euros si és de cicle combinat, 82 si és d'energia eòlica i 460 si és solar", va argumentar Gabarró.

No és el mateix el cost mitjà que el cost marginal, o sigui, quan costa generar un kWh de més: el gas consumeix un producte, l'eòlica i la solar transformen un flux.

Tot i això, tan Gabarró com Vilaseca van assegurar que creuen en les renovables, van considerar que l'eòlica terrestre ja és econòmicament sostenible i van anunciar inversions en aquest camp. Entre altres coses, Gas s'ha presentat al concurs pel gran projecte –més de 2.000 MW en total- eòlic de Galicia.

No hauria estat molt millor que Gas Natural sdg hagués apostat per les renovables molt abans?

Dolores Álvarez, Gas Natural dice que la tarifa eléctrica debería subir un 20%, La Vanguardia 21-04-2010.


Polítiques erràtiques
L'inici de les negociacions entre el Ministeri d'Indústria i les diferents patronals de renovables d'una possible revisió de la retribució a l'energia verda amb caràcter retroactiu va provocar que la borsa castigués ahir a totes les empreses que operen en el sector. (...)
Les empreses implicades denuncien que "no se poden canviar lles regles del joc a meitat del partit" (...).
La normativa vigent, el real decret 661/2007, el qual regula les primes a les renovables (excepte a la fotovoltaica) ja recollia que el 2010 es procediria a la revisió de les tarifes, primes i complements. Però, segons els diferents operadors, les revisions no haurien d'afectar a les instal·lacions que ja estan en servei, ja que es tracte d'un sector regulat i amb períodes mitjans de 20 anys per recuperar les inversions. Quan va entrar en vigor el mencionat decret, sí que va implicar a les instal·lacions existents.
El sorprenent, per a les empreses i les firmes d'anàlisi de borsa, és que el Ministeri dirigit per Miguel Sebastián s'estigui plantejant aplicar retallades amb caràcter retroactiu. Això generaria una gran inseguritat jurídica per als futurs inversors i incrementaria la percepció de risc regulatori a Espanya.
Segons (...) la Comissió Nacional de l'Energia, el règim especial va rebre 6.215 milions el 2009, quan la previsió inicial no superava els 4.000 milions d'euros. De l'energia verda, la que més se'n va endur va ser la solar, amb una xifra de 2.688 milions degut a que la seva tecnologia és més incipient i, per tant, més cara. (...) l'energia eòlica se'n ava endur gairebé 1.500 milions. Aquesta s'ha convertit en un de les principals fonts de generació, ja que aporta el 18% de la producció d’electricitat a Espanya.


La taula mostra la distribució d'alguns costos addicionals als de la generació elèctrica (2008). Elcogas és una central de cicle combinat amb la gasificació de carbó a Puertollano.


Milions euros
Règim especial NO Renovable 1.046,22
Nuclear, generació extrapeninsular, ELCOGAS 1.227,06
Pla d'estalvi i Eficiència 303,82
Subtotal 2.577,11


Règim especial Renovable 3.050,62
Total 5.627,72

Cal tenir present que el "règim especial" inclou, a més de les fonts renovables (amb el 75% del total de primes), la cogeneració (especialment amb gas natural, però també amb fueloil, gasoil, gas de refineria, carbó d'importació...) i els residus industrials, urbans i miners (amb el 25% restant de  primes). La solar (FV) és el 38% de les primes de les renovables, o el 28% de les del règim especial.
Potència instal·lada d'energia solar fotovoltaica a Espanya (2008):


MWp %
Castilla-La Mancha 809 24,12
Andalusia 584 17,41
Extremadura 406 12,10
Castilla y León 328 9,78
Murcia 289 8,62
País Valencià 224 6,68
Catalunya 170 5,07
Navarra 152 4,53Total Espanya 3.354 100

Conchi Lafraya, La bolsa castiga una posible rebaja de las primas a las renovables, La Vanguardia 22-04-2010.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada