12.4.10

El cotxe elèctric


1. Conchi Lafraya, La subvención por coche eléctrico llegarà a 6.000 euros, La Vanguardia 7-04-2010.
El Govern donarà un 20% del cost, amb un màxim de 6.000 euros, per cada vehicle elèctric que adquireixi un particular o les empreses per a flotes privades fins el 2012. (...)
Aquesta mesura per potenciar la demanda suposarà 240 milions dels 590 milions que contempla el Pla d'Acció 2010-2012. La segona gran partida són 140 milions, que es dedicaran al suport a la industrialització i a la I+D+i. També es destinaran 35 milions a les tecnologies de comunicaran la xarxa elèctrica amb el vehicle. Una altra partida important són els 173 milions que es gastaran per identificar i analitzar tecnologies clau i la seva difusió en àmbits empresarials i de recerca. Finalment, hi haurà dos milions per a marketing i comunicació.
A l'import de 590 milions s'hi ha d'afegir 10 milions del programa Movele, el qual té previst introduir 2.000 vehicles elèctrics en el 2009 i 2010, així com la instal·lació de 500 punts de recàrrega. (...)
L'Executiu pretén que en dos anys (2011 i 2012) es matriculin 70.000 vehicles elèctrics purs i híbrids endollables. (...)
Les empreses han començat a moure fitxa. [Seat-ACS, FCC-Mercedes, Acciona-Renault]. (...) Endesa, Iberdrola, E.ON, Gas Natural-Unión Fenosa, HC-EDP, i Telefònica o Repsol estan signant acords amb diferents ajuntaments per disposar de sortidors on carregar les bateries del cotxe.

2. Eduard Berenguer, I en estas, sube el petróleo, La Vanguardia 11-04-2010.
I, ¿quina és la resposta de les nostres autoritats a la ja perenne dependència energètica?. Doncs, la de sempre. La d'intentar substituir energia importada de fora per energia produïda al nostre país. Això ha succeït en el sector elèctric amb les energies renovables, i ara s'anuncia un pla d'ajuts de 600 milions d'euros per vendre 70.000 d'aquests vehicles d'aquí al 2012. O sigui, una subvenció de 8.333 euros per vehicle, l'impacte del qual sobre la demanda de petroli és mínim. Segons els meus càlculs, l'estalvi en la demanda de petroli als preus actuals és només de 325 milions d'euros. Però tot sigui pel model de l'economia sostenible.

Eduard Berenguer és catedràtic de Teoria Econòmica de la UB. Si tota l'economia fa els comptes com els que ha fet aquest catedràtic, ja podem comprendre les raons de les bombolles i de les crisis, entre altres malfuncionaments (600 milions/70.000 vehicles = 8.571 euros!). Com podeu veure a l'article de la Conchi Lafraya, la subvenció màxima per vehicle serà de 6.000 euros, i per subvenció directa als vehicles hi ha previst 240 milions, més 10 milions del pla Movele. La resta fins els 600 milions són inversions, no subvencions. I, evidentment, aquestes inversions no es poden amortitzar en només dos anys (o 70.000 vehicles).
A més, admetent l'estalvi de petroli de 325 milions d'euros que ha calculat, aquest estalvi s'hauria de restar de les subvencions, o del total de subvencions i inversions (600 milions).
Toquem ara un altre aspecte: I, ¿quina és la resposta de les nostres autoritats a la ja perenne dependència energètica?. Doncs, la de sempre. La d'intentar substituir energia importada de fora per energia produïda al nostre país. Un dels objectius bàsics de la política de la UE és reduir la dependència energètica de l'exterior, i en particular del petroli. Llavors, aquest aspecte de la política energètica de les nostres autoritats, no és coherent amb la política europea?
Com deuen sortir els economistes de la UB?

3. Pere Prat, Conectados al coche limpio, Magazine, 11-04-2010.
Tenallat per l'incertesa que susciten les oscil·lacions del preu i les reserves mundials de petroli, el sector de l'automòbil cerca noves vies per reinventar-se i canviar l'origen de la seva dependència energètica. L'hidrogen serà potser el combustible guanyador a llarg termini. Però mentre madura la seva complexa tecnologia, les previsions dels experts en matèria de mobilitat apunten cada vegada més vers el cotxe elèctric com la solució idònia d'aplicació plausible. Els propers dos anys tindran una importància capital en la revolució que s'apropa (...).

Convé recordar les optimistes o interessades prediccions que s'havien publicat sobre l'imminent futur de l'era de l'hidrogen i els vehicles no contaminants amb el seu ús.

 (...) la teòrica implantació que s'apropa d'aquest tipus de vehicle precisa d'una enorme modificació de la xarxa elèctrica del planeta. A més, aquesta metamorfosi està determinant també l'origen d'una gegantesca indústria relacionada amb els bateries (...).
El cotxe elèctric es troba en la seva primera fase d'implantació, en la qual resultarà imprescindible la col·laboració de tots els governs (...). Es tracta d'impulsar la infraestructura necessària, conscienciar la població sobre els beneficis del canvi i establir incentius econòmics que rebaixin el diferencial del cost dels vehicles respecte als models convencionals equipats amb motors de combustió. (...)

És sorprenent que aquesta enorme modificació de la xarxa elèctrica planetària no hagi estat precedida per anàlisis i estudis seriosos publicats a molts mitjans. No s'entenen les raons que van dur a parlar molt més del vehicle amb hidrogen que de l'imminent elèctric, i més quan "resulta imprescindible la col·laboració de tots els governs... d'impulsar la infraestructura necessària, conscienciar la població sobre els beneficis del canvi i establir incentius econòmics".

Les empreses petroleres s'estan posicionant per no arribar endarrerides en la carrera del cotxe elèctric. (...)
De moment, sembla que el subministrament d'energia no representarà cap problema en el país, ja que un informe de Red Eléctrica de España indica que ara mateix ja es podrien alimentar més d'un milió d'aquests vehicles a qualsevol hora del dia. I el millor del cas és que hi hauria la possibilitat inclús de carregar més de tres milions d'unitats durant les hores baixes nocturnes (...)

Per una vegada REE es mostra generosa a l'informar "que ara mateix ja es podrien alimentar més d'un milió d'aquests vehicles a qualsevol hora del dia" sense cap de les restriccions posades a parcs eòlics o a les comarques gironines.

Un dels principals factors que compten a favor dels automòbils elèctrics a Espanya és l'origen de l'electricitat que necessiten per moure's, la qual procedeix en bona part de fonts renovables com l'eòlica i la solar. D'aquesta manera, en cas que aquesta tecnologia guanyés terreny, es reduirien dràsticament les emissions nacionals de gasos contaminants. Com a conseqüència, es milloraria el balanç ecològic de la mobilitat, que en aquest tipus de cotxe ve determinat pel la font d'origen de l'electricitat consumida.

Aquest és un punt essencial, passat de puntetes. L'origen de l'electricitat de nous consums importants no es pot assignar a les fonts actuals, s'ha d'assignar a les fonts addicionals que caldrà emprar. Actualment, les renovables, el carbó nacional i les nuclears tenen prioritat, funcionen en règim de base i no deixen de generar per manca de demanda, excepte en moments excepcionals. Per sobre d'aquestes fonts hi ha les centrals de cicle combinat de gas natural i unes poques de fuel. Hi ha un excés de construcció de centrals de cicle combinat de gas, la qual cosa comporta que no totes les puguin funcionar les hores previstes quan es van començar a projectar. Els vehicles elèctrics contribuirien a que aquests cicles combinats funcionessin moltes més hores, i per tant, l'electricitat atribuïble als cotxes elèctrics seria la dels cicles combinats, a no ser que s'hagués contractat a un proveïdor d'electricitat renovable garantida.
Un altre important factor. Amb un important mercat de cotxes elèctrics, seria fàcil mantenir el actuals terminis de les llicències d'operació dels reactors nuclears? L'anomenat 'carbó nacional', no trobaria un nou al·licient per a la seva utilització?

Un altre element que hauria d'ajudar a la implantació del cotxe elèctric és la seva gran eficiència energètica, un resultat que és menys satisfactori en els automòbils convencionals actuals. (...)

El cotxe elèctric aprofita un 65% de l'energia per transformar-la en moviment. Els vehicles amb motor de combustió destinen a moure's aproximadament un 20% del potencial disponible en el carburant, degut a pèrdues de rendiment per factors tèrmics mecànics i acústics.

Aquí cal distingir entre l'energia elèctrica consumida de la xarxa i l'energia primària que s'ha utilitzat en la generació de l'electricitat. Aquesta és 3 vegades superior en centrals tèrmiques convencionals (carbó, fuel, gas, nuclears) i 2 vegades més en les de cicle combinat.

Amb la implantació de la tecnologia de ions de liti, procedent de l'univers dels ordinadors i la telefonia, el panorama de els bateries ha millorat dràsticament en rendiment (...).
(...) els cotxes endollables podran complir també amb una important funció de venda de l’electricitat nocturna acumulada en els seves bateries quan la xarxa registri una escalada de demanda durant les hores punta del dia. (...)
El cost de les bateries és un altre escull important en el sender de la mobilitat elèctrica. Avui es calcula que el conjunt d'acumuladors elèctrics necessari per a que un cotxe mitjà superi la barrera dels 150 quilòmetre d'autonomia pot costar uns 10.000 euros. (...)
Sembla ser que les propostes de comercialització dels grans fabricants s'encaminen a fórmules mixtes, en les quals es vendrà el cotxe per una part, mentre que es cobrarà una tarifa especial per les bateries. (...) El secret radica en les tarifes elèctriques actuals, que a Espanya permetrien recórrer cent quilòmetres per menys de dos euros.(...)
Segons els càlculs dels enginyers (...) les bateries de ions de liti mantindran un 80% de la seva capacitat després de cinc anys d'ús, quan s'haurien de canviar (...) i podran gaudir d'una segona vida, funcionant altres deu anys funcionant com acumuladors energètics d'us particular, que es carregaran durant la nit amb electricitat barata o de dia amb plaques solars, i que podran permetre vendre energia a la xarxa convencional.

Aquest és un aspecte molt important. Per una banda, la reutilització del liti –un element escàs, localitzat en llocs conflictius- i per l'altra la possibilitat d'introduir un sistema distribuït d'acumulació elèctrica bidireccional que permetria anivellar les variacions de la producció de les fonts renovables, entre altres avantatges.

La considerable rebaixa que aporten en les despeses de manteniment és un altre avantatge dels cotxes elèctrics (...), els períodes de revisió mecànica es poden allargar fins els 50.000 quilòmetres (...).
Caldrà prestar molta atenció a la reacció que experimentin els governs davant la hipotètica pèrdua de quantiosos ingressos que obtenen ara en concepte d'impostos sobre els hidrocarburs.

Aquí, podem haver topat amb Hisenda. Els impostos, s'han d'aplicar als consums més sostenibles, o als menys sostenibles? Potser depèn del catedràtic que escoltin.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada