3.12.15

Malabarisme de la factura elèctrica **El rebut de la llum per al consumidor tipus s’ha apujat gairebé un 5% des de principis d’any, més d’un 10% en els últims quatre anys i un 83% des del 2003, segons els càlculs que ha publicat la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). L’estudi s’ha fet considerant com a consumidor tipus el que té contractats 3,98 quilowatts (KW) de potència, consumeix 210 quilowatts hora (KWh) mensuals i està acollit a la tarifa regulada, la TUR (tarifa d’últim recurs), fins al 2014 i al PVPC (preu voluntari del petit consumidor) des d’aleshores.
Competència indica que aquest consumidor tipus equival a una família mitjana i ha passat de pagar 0,131 euros el KWh l’any 2003 a 0,240 euros el KWh aquest any 2015, cosa que equival a un increment del 83,2%. De fet, el preu es va mantenir pràcticament pla del 2003 al 2005, per agafar una línia ascendent a partir d’aquell any fins al 2012. En els anys 2013 i 2014 el preu va baixar, però aquest any 2015 –entre gener i setembre– s’ha tornat a disparar.
(...) el  2012 el rebut va pujar un 7,47%, però el 2013 i el 2014 va registrar baixades de l’1,96% i el 0,21%, per tornar a augmentar en els nou primers mesos del 2015 un 4,84%.
Amb aquestes dades es pot concloure que durant la legislatura, en la qual s’ha suprimit la creació de més dèficit de tarifa, el preu de la llum ha pujat un 10,23%. Segons les dades de Competència, el preu del quilowatt hora sense impostos era de 0,176 euros el 2011, i va pujar a 0,188 euros el 2012, per baixar a 0,181 el 2013 i el 2014 i pujar de nou fins als 0,190 euros el 2015. Per tant, el preu de l’energia elèctrica –incloent-hi peatges però sense impostos– el 2015 és el més car dels últims cinc anys. 
Amb impostos, el preu era de 0,219 euros el KWh el 2011, i va pujar a 0,235 euros el 2012. El 2013 es va pagar a 0,231 euros i el 2014 a 0,230 euros, per tornar a pujar el 2015 fins als 0,241 euros el KWh.
La CNMC també constata que en els últims anys cada cop tenen més pes en el rebut els peatges i els impostos, mentre que es redueix el pes de l’energia en si. Així, l’any 2011, de cada 100 euros de factura, 40,35 anaven als peatges, 40,27 a l’energia i 19,38 a impostos. Ara els impostos
ja suposen el 21,37% (inclou la pujada de l’IVA) i els peatges han pujat fins al 43,17% de la factura. Per contra, l’energia, que el 2011 era el 40,27%, ara és el 35,46%.

La CNMC també explica les causes de l’augment dels peatges. Una part important es deu a la política del govern espanyol per acabar amb l’anomenat dèficit de tarifa. L’any 2011 es dedicava a reduir aquest dèficit el 6,44% del total dels peatges, mentre que l’any 2015 suposa el 14,84%.
Aquest augment supera la reducció que hi ha hagut en altres conceptes dels peatges, com la subvenció a les renovables, que passa del 41,54% el 2011 al 38,59% el 2015; el cost de la distribució, que passa del 32,42% al 28,88%, les compensacions als sistemes extrapeninsulars (les illes), que passa del 6,75% al 5,05%, o la interrompibilitat, que passa del 2,96% al 0,05%.
Xavier Grau, El preu de la llum ha pujat un 83% des del 2003, Ara 25-11-2015.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada