5.1.15

Un dels impactes d'una energia neta (quan es consumeix)A partir de dijous vinent, dia 1 de gener, els ciutadans de Nova York que llencin o es desfacin de manera incorrecta dels equips tècnics o electrònics utilitzats seran sancionats amb una multa de 100 dòlars (82 euros). Nova York és una de les zones dem món que generen més residus electrònics per càpita, però les sancions per una mala gestió dels equips elèctrics i electrònics (teles, ordinadors, telèfons, DVD i molts altres aparells electrònics com tauletes, consoles de videojocs...) només s'aplicaven als fabricants, establiments comercials, distribuïdors i empreses.
(...) els ciutadans disposaran d'informació i punts de recollida suficients perquè se'ls pugui exigir que participin activament en la gestió dels residus electrònics per facilitar el reciclatge dels components i materials més perillosos. (...) s'ha posat en marxa una nova campanya informativa destinada a facilitar el dipòsit dels residus electrònics en establiments i punts de recollida autoritzats (...).
Algunes organitzacions de consumidors consideren que els ciutadans encara no estan prou conscienciats. (...)
A Espanya i en el conjunt de la UE, els fabricants estan obligats a participar en un sistema integrat de gestió d'aquests residus o bé a responsabilitzar-se'n amb un sistema propi.
Els consumidors o usuaris, per la seva banda, han de lliurar els aparells vells al distribuïdor quan els substitueixin per un altre aparell nou de funcions similars, o dipositar-los en els punts de recollida municipals (...).
Redacció, Nova York multarà amb 100 dòlars qui llenci residus electrònics, La Vanguardia 29-12-2014.

Per saber-ne més: http://pantallesalsud.wordpress.com/2014/11/22/documental-the-electronic-afterlife/

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada