30.1.12

Beneficis “extraordinaris” de les nuclears i de la gran hidràulica


Javier García Breva (que al seu dia va ser responsable d'energia del PSOE) i altres experts en energia, com Maite Fabra, han apuntat que la pròrroga en el funcionament de les nuclears s'ha de compensar econòmicament als ciutadans. “Les centrals són, per als propietaris, una guardiola de beneficis. Per això, en cas que se'n prologui la vida útil, al consumidor se l'hauria de compensar, ja que les plantes són una font de beneficis extraordinaris que s'han de gravar amb impostos per afavorir les fonts autòctones” (...).
Segons un estudi d'Abengoa el 2010, els beneficis extraordinaris de les nuclears i de la gran hidràulica van arribar als 3.478 milions (1.772 per a l'energia nuclear i 1.705 per a la hidràulica). Les inversions ja estan amortitzades; tenen costos de producció baixos, i es beneficien de la remuneració, que és igual per a totes les tecnologies de generació elèctrica, al marge dels costos de producció (...).
Aquests beneficis es produeixen perquè el sistema de preus del 'pool' es conforma en una licitació (per casar oferta i demanda), de manera que totes les fonts de generació es retribueixen al cost de la més cara. I com que la més cara és el gas i el carbó, la nuclear i la gran hidràulica obtenen molts beneficis (...).
(...) el Fòrum Nuclear rebutja la premissa que els inversions de les centrals atòmiques ja estiguin amortitzades, i no comparteix la idea de destinar aquests beneficis extres a les energies renovables (...)
A. Cerrillo, Un impost a canvi de la pròrroga?, La Vanguardia 10-01-2012.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada