1.2.11

Energia de purins de vaca


L'eliminació de purins i, en conjunt, dels residus ramaders, constitueix un dels problemes més importants a què s'enfronta el conjunt dels sectors de la ramaderia intensiva davant els riscos que suposen els seus abocaments al territori pel seu efecte sobre la contaminació de terres i d'aqüífers. La transformació d'aquests en energia és una sortida rendible pel que suposa d'aportar ingressos a l'explotació i una resposta mediambiental.
En les últimes dècades s'han desenvolupat algunes experiències amb la instal·lació de plantes de biogàs, sobretot en el sector del porcí. En el cas del boví de llet, en altres països comunitaris com Alemanya o Dinamarca la pressió sobre aquests abocaments ha fet que les plantes es compten per milers. A Espanya, la firma Apergas [constituïda el 2007] ha estat la primera a desenvolupar una planta per a una granja de boví de llet.(...)
El model dissenyat pretén respondre a les necessitats del sector del vaquí de llet a Espanya, tant per a una granja individual de mida mitjana com per a la recollida de residus de diverses granges en un radi proper per reduir costos i riscos de transport.
No hi ha un sostre de capacitat per a la construcció de la planta. Per al sector de la ramaderia de llet a Espanya, la mida idònia seria que tingués una capacitat per a la producció de 250 quilowatts. Aquest volum d'energia a partir de la transformació del biogàs per la biodegradació de la matèria orgànica mitjançant l'acció de microorganismes i en absència d'oxigen necessitaria comptar amb els residus d'unes 300 vaques. Aquesta cabana pot generar cada dia un volum d'uns 80.000 litres de purins. De la matèria primera utilitzada en aquest tipus de plantes, el 70% correspon als residus de l'explotació i un 30% procedeixen de residus industrials. El cost aproximat seria de 1,5 milions d'euros.
Amb l'energia obtinguda en la planta es cobririen àmpliament les necessitats de l'explotació i passar part a la xarxa.
Al costat de la producció d'energia, la planta de biogàs pot obtenir cada dia una producció d'entre vuit i deu tones d'abonament amb possibilitat de comercialitzar en el mercat.
V.M., De la vaca a la red, El País 23-01-2011.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada