17.11.15

Espanya passa a importar electricitat. Els motius reals? *L'Estat ha passat de ser exportador d'electricitat -en saldo net- a ser importador. No només ha canviat la relació amb França. També ho ha  fet amb Portugal, un estat que ha desenvolupat moltes renovables.
Mentre que el consum elèctric a Espanya puja, la producció baixa, malgrat que la capacitat instal·lada a les centrals espanyoles podria cobrir l'augment de consum.
I tot i aquest augment de la demanda, la producció ha disminuït un 1%. Per cobrir aquest diferencial s'ha importat electricitat.
La patronal elèctrica Unesa creu que aquestes xifres demostren la menor competitivitat de l'energia generada a l'Estat, i ho atribueix bàsicament a l'impacte de l'impost sobre la generació (del 7%), l'anomenat cèntim verd que s'ha de pagar per la generació amb carbó i els impostos que s'apliquen a les centrals nuclears.
Els estats veïns van tenir un avantatge de costos d'entre 9 i 11 euros per MWh, segons si feien la producció amb cicle combinat de gas o de carbó.
El canvi de signe s'ha produït per uns impostos que fan que la possibilitat d'exportar sigui més dura i més difícil. Segons el president d'Unesa, els impostos al sector elèctric "han contribuït a acabar amb el dèficit de tarifa, però no han afavorit la competitivitat· perquè encareixen la generació.
Xavier Grau, Espanya ja importa electricitat, Ara 31-10-2016.

Culpabilitzar el preu de l'electricitat als impostos a les centrals nuclears és ridícul, si no mal intencionat. La retribució del kWh a la generació nuclear -suposadament amb un cost de producció molt baix- és la mateixa que la de les centrals més cares, la qual cosa comporta uns beneficis caiguts del cel.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada