3.12.15

L’economia mundial creix, les emissions baixen: anomalia o nova tendència?Les emissions de diòxid de carboni (CO2) relacionades amb l’energia es van mantenir estables l’any passat per segon any consecutiu [...]. El descens de l’ús del carbó per produir electricitat i un augment de les fonts renovables expliquen aquesta disminució [...].
Durant dos anys seguits les emissions de gasos d’efecte hivernacle s’han deslligat del creixement econòmic”, va sentenciar el director executiu de l’AIE. [...]
Segons l’AIE, les emissions mundials de CO2 es van situar en 32.000 milions de tones el 2015, la qual cosa vol dir que s’han mantingut en aquest nivell anual des del 2013. En aquesta evolució han exercit un paper clau les fonts renovables, que han suposat el 90% de la generació de nova electricitat el 2015. Concretament, l’eòlica va ser la responsable de més de la meitat d’aquesta nova electricitat produïda. L’economia va créixer el 2015 un 3%, per la qual cosa l’AIE considera que hi ha proves que s’està desacoblant el vincle entre el desenvolupament econòmic i l’augment de les emissions. [...]
La Xina i el Estats Units són els protagonistes del canvi de panorama. La Xina va disminuir un 1,5% els seus gasos al sector energètic (pel descens de l’ús del carbó) i va augmentar la producció de fonts renovables (hidràulica i eòlica). Per la seva banda, els EUA les va reduir el 2% perquè ha anat suplint el carbó [...] pel gas natural (obtingut mitjançant fractura hidràulica de la roca, ‘fracking’). No obstant això, aquestes disminucions es van compensar amb l’augment de les emissions en la major part de la resta d’economies asiàtiques en desenvolupament i a l’Orient Mitjà.
“El document de l’AIE mostra que el món va pel camí de l’eficiència energètica i la transició cap a un model energètic basat en energies netes i renovables”, diu Jaume Morrón [...].
Les estimacions d’aquest expert indiquen que les emissions de CO2 van créixer un 16% l’any passat respecte el 2014 [a Espanya]. Causes? “Espanya expulsa els inversors energètics, paralitza la renovació del parc de generació i torna a una electricitat més bruta i més cara” [...].
“El problema del canvi climàtic requereix canvis en l’estructura social, el metabolisme energètic i el sistema econòmic, i res d’això s’ha produït”.
Antonio Cerrillo, El sector energètic frena per segon any l’emissió de CO2 a l’atmosfera, La Vanguardia 17-03-2016.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada