3.12.15

A més consum elèctric a Barcelona, més MAT pel parc de CollcerolaEl clima d’ara a Catalunya fa que la demanda d’electricitat sigui encara més alta a l’hivern que a l’estiu, segons dades de Red Eléctrica de España (REE), però aquesta tendència s’invertirà en els anys vinents. Això serà provocat per un augment de l’ús dels aparells de refrigeració i aires condicionats, que implicaran més demanada d’electricitat. A això s’hi ha de sumar que el futur de la mobilitat passa pel vehicle elèctric i l’ús de més transport públic ferroviari, que també s’alimenta d’electricitat. Tenint en compte que un 40% de la població catalana viu a l’àrea metropolitana de Barcelona, ¿està preparada aquesta zona per garantir el subministrament elèctric del futur?
(...) un dels objectius clars de la REE és fer arribar la molt alta tensió de 400 kV (MAT) a les portes de la ciutat per, entre altres coses, poder garantir que allò no torni a passar. Està previst que aquesta MAT travessi el Parc Natural de Collserola de punta a punta, però bona part del territori hi està en contra. (...)
En la planificació de les xarxes de transport d’electricitat vigent (2015-2020), la MAT de Collserola no hi és, com sí que hi era en l’anterior. (...) el pla 2015-2020 sí que marca aquesta ínia –Gramenet-Sant Just Desvern– com a prioritat futura i en permet l’inici de la tramitació administrativa, encara que no la construcció fins que la nova planificació del ministeri no ho indiqui.
(...) Per aquest motiu, en aquesta planificació 2015-2020 hi ha moltes obres de reforç de la xarxa ja existent per assegurar el subministrament en cas tempestes fortes, cada cop més habituals.
A.S., Més calor suposarà més demanda elèctrica, Ara 28-11-2015.

El pas per Collcerola és un pas més per enllaçar la MAT des de França fins Espanya, per permetre l'intercanvi entre les MATs frnaceses i de la península.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada