27.11.15

Són idònies les cinc persones al capdavant del Consell de Seguretat Nuclear (CSN)? ***Són idònies les cinc persones que hi ha al capdavant del Consell de Seguretat Nuclear (CSN), l'organisme que controla les centrals atòmiques i altres instal·lacions radioactives? La resposta és que no sempre compleixen els requisits desitjables. Perfil inadequat per a les tasques encomanades o falta d'interès per analitzar a fons els assumptes tècnics són algunes crítiques que fa l'Associació Professional de Tècnics en Seguretat Nuclear i Protecció Radiològica (ASTECSN). L'associació qüestiona el mode de selecció de consellers i proposa una nova fórmula d'elecció per garantir-ne la capacitació, independència i veritable lideratge.
Els cinc membres de la cúpula del CSN són elegits per les Corts, que respecta les majories polítiques. Ara tres conselleres han estat designats pel PP i dos pel PSOE. Però aquesta fórmula està cada vegada més qüestionada, arran d'algunes decisions del CSN interpretades com una supeditació al poder polític. Els tècnics afirmen que els consellers moltes vegades no tenen prou capacitació tècnica, ni estan familiaritzats amb la terminologia... Les discrepàncies sobre les solucions tècniques que proposen els tècnics s'haurien d'analitzar i dirimir al ple, "però hi ha poc interès a disseccionar els assumptes tècnics a fons, de manera que al final són les direccions tècniques de l'organisme les que resolen els problemes".
L'associació proposa un sistema de selecció de candidats obert i que s'estableixin uns requisits (seguint el model nord-americà de l'NRC per garantir-ne la independència). Un comitè de valoració examinaria els coneixements en seguretat nuclear i protecció radiològica dels candidats, direcció d'equips i comunicació, completat amb una entrevista rigorosa per calibrar-ne la independència.
La cúpula del CSN ha estat qüestionada per haver autoritzat l'emplaçament per construir el magatzem (ATC) de residus d'alta activitat a Villar de Cañas (Conca). El CSN no va participar en ls selecció del lloc triat ni va fixar uns criteris clars prèviament definits, i va haver de 'beneir' la proposta del Ministeri d'Indústria en terrenys que no eren idonis d'entrada, cosa que el va obligar a exigir moltes mesures d compensació i correcció de la infraestructura amb costos elevats. Així, el CSN va aparèixer com un òrgan dependent dels interessos del ministre (José Manuel Soria). També es va critica que canviés els criteris sobre els incidents nuclears que les centrals han de notificar i que ha de conèixer l'opinió pública.
Antonio Cerrillo, Els tècnics posen en qüestió la cúpula que controla les centrals nuclears, La Vanguardia 27-11-206.

Composició actual del CSN:
 


President: Sr.Marti Scharfhausen
Vicepresidenta: Sra.Velasco García
Conseller: Sr.Castelló Boronat
Consellera: Sra.Narbona Ruiz
Conseller: Sr.Dies Llovera
Secretària: Sra.Rodríguez López


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada