7.10.15

El port de Barcelona vol reduir el 7,6% del total de NOx de Barcelona*El port de Barcelona està ultimant la redacció d'un ambiciós pla per millorar la qualitat de l'aire i reduir els principals focus d'aquesta pol·lució en les seves instal·lacions. (...)
El gruix de les accions persegueix introduir el gas (en detriment del gasoil) en la flota interna de vehicles i en la maquinària que mou els contenidors, mentre s'abordarà una sèrie d'actuacions per afavorir el canvi de combustible en el vaixells. Igualment, es planteja reduir la velocitat dels vaixells en les maniobres d'aproximació i de sortida. En la mateixa línia es busca una fórmula per a que els creuers utilitzin gasoil (enlloc de fuel) també quan s'aproximin al port, i no només quan hi estiguin atracats.
Els promotors del pla cerquen millorar la qualitat de l'aire en el port amb actuacions centrades en els àmbits en els qual tenen competències, coneixedors del gran impuls per reduir aquests emissions requereixen normatives i acords internacionals i una progressiva sensibilització de les grans navilieres i armadors.
La necessitat d'actuar es deu en gran part a que el port és el responsable del 7,6% de la contaminació per òxids de nitrogen (NOx) en la capital catalana, un dels principals causants de la pobre qualitat de l'aire que respiren els barcelonesos. Els nivells de NOx superen els fixats en les normatives europees, la qual cosa ha motivat un expedient de la UE. Els creuers (...) aporten l'1,2% dels NOx.
Fa uns anys, la solució apuntada (gairebé en exclusiva) per reduir la pol·lució dels motors dels vaixells (gasoil) era l'electrificació dels molls portuaris. Però aquests opció es veu ara tan costosa com inabordable. Es necessiten grans escomeses d'alta tensió per enfrontar consums ocasionalment molt alts en eles creuers i inversions desproporcionades.
Antonio Cerrillo, El port ultima un gran pla per combatre la pol·lució, La Vanguardia 17-09-2015.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada