5.4.12

Dades incommensurables de Fukushima**El text correspon a les descripcions de l'extens article que acompanyen al gràfic de la planta de Fukushima.

Des de l'accident s'aboquen fins 314 m3 d'aigua diaris sobre els reactors per mantenir la seva refrigeració, sense que hi hagi una previsió de quan es podrà deixar de fer. Una aigua que ha de ser tractada per descontaminar-la, abans de tornar-la al mar.

TEPCO estima que amb les mesures en marxa s'ha reduït el flux d'aigües subterrànies, però l'evacuació de l'aigua tractada cap al mar s'ha suspès temporalment perquè s'hi han trobat altes dosis de triti, una substància que no es pot processar.

Una paret de gel al voltant dels reactors per evitar que els aigües subterrànies flueixin per sota dels reactors i es contaminin. Està formada per 1.568 tubs de refrigeració de fins a 30 metres de profunditat i 359 tubs per mesurar-ne la temperatura.

Una barrera impermeable per evitar que l'aigua contaminada flueixi cap al   mar amb les aigües subterrànies. L'alt volum d'aigua continguda hi va provocar uns fissura i deformacions que van ser reparades al desembre. Les barreres han fet augmentar el volum d'aigua subterrània i han obligat a bombejar-ne més de la prevista.

Hi ha més de 9,16 milions de bosses de residus radioactius recollits a la zona, distribuïdes en 114.000 emplaçaments. Només al voltant de la central els residus ocupen una superfície de 16 km2.

Hi ha 1.106 tancs d'emmagatzematge d'aigua. El 28 de gener del 2016 hi havia 788.541 tones d'aigua tractada als tancs.

Les instal·lacions per al tractament descontaminant de l'aigua tracten unes 5.200 tones d'aigua a la setmana per eliminar l'estronci, cesi i altres radionúclids. L'extracció d'aigua subterrània ha incrementat la quantitat d'aigua per tractar fins a 400 m3 al dia.
Sònia Sánchez, Fukushima, una ferida oberta cinc anys després, Ara 11-03-2016.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada