28.9.11

Catalunya sense nuclears el 2030*


El departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, del qual depèn l’àmbit energètic, preveu que a Catalunya no hi hagi energia nuclear l’any 2030. (...) L’última nuclear catalana que arribarà als 40 anys (el període de vida útil que estableix la legislació espanyola, tot i que el Congrés ha obert la porta a allargar-lo) serà Vandellòs II, l’any 2027. “Veig complicat allargar la vida útil més enllà d’aquests anys”, va explicar el conseller.
Fukushima ha esdevingut un senyal d’alarma i construir noves instal·lacions nuclears s’encarirà exponencialment a causa de la revisió dels sistemes de seguretat que es derivaran de les proves d’estrès que s’estan duent a terme. (...) Quina asseguradora voldrà assegurar accidents nuclears? No passaria res si féssim noves inversions en centrals, com fa Finlàndia. Però ¿trobarem empreses que hi vulguin invertir? Jo penso que a Catalunya no”, conclou Mena.
Però el conseller sap que en energia no es pot improvisar: “D’un dia per altre, substituir les nuclears no és possible; a mitjà termini si, i en això estem treballant. Pensem en l’any 2030. (...)
El Govern no és a qui pertoca decidir una hipotètica apagada nuclear, que correspondria al govern espanyol, però l’executiu català sí que hauria d’anar preparant el camí per poder afrontar el relleu energètic.
És per això que s’esperen algunes pistes en el nou Pla de l’Energia que està preparant el Govern i que haurà de tractar el full de ruta energètic de Catalunya fins a l’any 2020. (...)
L’estalvi i l’eficiència energètica seran uns dels pilars fonamentals del pla, que donarà un nou impuls al desenvolupament de les  del 17,5%, just la meitat que en el conjunt d’Espanya (...).
(...) el Govern haurà d’accelerar el desenvolupament d’altres energies verdes, ja que està lluny fins i tot dels objectius de l’anterior pla, tal com es pot comprovar en el quadre adjunt.
Ignais Pujol / Àlex Font, Catalunya sense nuclears el 2030, Ara 5-09-2011.

Objectiu elèctrics del PEC 2015 (MW e)
No Renovables
2011
2015
   Cicles combinats
4.157,60
4.932
   Nuclear
3.146,90
3.146,90
   Cogeneració
970,7
1.405,80
   Centrals fuel i gasoil
530,9
0
   Centrals de carbó
160
0
   Altres
174,1
171,7
Total No Renovables
9.140,20
9.656,40Renovables


   Hidràulica
2.360,90
2.473,50
   Eòlica
965,3
3.500,40
   Fotovoltaica
206,4
500
   Biogàs
46,8
131,8
   RSU
44,3
44,4
   Solar Termo Elèctrica
0
202,5
   Biomassa forestal i agrícola
0,5
50,3
Total Renovables
3.624,20
6.902,90Total NR+ER
12.764,40
16.559,30
% ER/Total NR+ER
28,39
41,69
% ER/NR
39,65
71,49


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada