16.3.11

Un pla d’energia per cada president*


Artur Mas ahir va encarregar al conseller d’Empresa i Ocupació (...) la confecció d’un pla energètic 2012-2020 (...). El pla pivotarà sobre quatre eixos: la garantia i la qualitat de subministrament, la menor dependència de l’exterior, la major eficiència i estalvi, i la major sostenibilitat.
El portaveu del Govern (...) va deixar entreveure alguns detalls. Entre ells, que en un moment com l’actual és impossible ignorar la interconnexió elèctrica amb França, és a dir, que el pla, a diferència de l’actualment vigent elaborat pel tripartit, sí haurà de contemplar la línia elèctrica de molt alta tensió, la MAT.
En la mateixa línia, també va deixar clar que l’energia nuclear és una realitat i que en l’horitzó no apareix el tancament immediat de cap central nuclear, és a dir, que CiU continua sent partidària de l’energia nuclear com ho ha estat sempre. I màxim en un context en el qual el panorama de els energies renovables a Catalunya no és gens clar després de la suspensió cautelar per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del mapa eòlic que va impulsar el gabinet de José Montilla.
El pla actual abasta del 2006 al 2015, si bé va ser redefinit el novembre del 2009. Tot i això la situació actual ha canviat amb el preu del petroli en màxims dels darrers dos anys i mig, i la gasolina en preus mai vistos. (...)
L’anterior pla tenia com a finalitat avançar vers un sistema de baixa intensitat i emissions, innovador, competitiu i sostenible. Respecte el nou, l’eix sobre la garantia i la qualitat del subministrament fa referència fonamentalment a les infraestructures de transport. Sobre aquestes xarxes la Generalitat té competències, però no pot fixar els preus. El segons eix de menor dependència exterior fa referència a l’aposta pels sistemes de producció que hi ha al territori. El tercer eix de la major eficiència i estalvi són les polítiques destinades a l’optimització del consum. (...) Finalment, el quart eix de l major sostenibilitat és l’aposta per les energies renovables i altres. En renovables, per exemple, la Generalitat té competències en instal·lacions d’una potència màxima de 50 MW. (...)
Sobre les energies renovables, el pla anterior contemplava que aquestes passessin del 23 al 28% del total.
Josep Gisbert / Eduardo Magallón, El Govern renueva el plan energético para adaptaarse a la actual crisis, La Vanguardia 9-03-2011.

Les taules presenten les dades sobre la producció i consum d’energia primària, la potència instal·lada en règim especial i el consum d’electricitat per als escenaris Base i Intensiu en Renovables, tant per la versió original del 2006 com per la revisió del 2009 (no publicada, consultable al web).


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada