7.3.11

Crítiques a l’ús de bioetanol a Alemanya*


Al principi semblava que seria una idea meravellosa: implementar durant el primer trimestre del 2011 una nova barreja de gasolina amb un nivell més alt d’etanol que redueix la producció de substàncies contaminants dels automòbils i millora el balanç ecològic. Però des que s’ha començat a distribuir la nova Súper E10, que conté un 10% de bioetanol, el doble del que té la gasolina súper, no predomina la satisfacció entre bona part dels conductors.
La majoria dels usuaris desconeixen què és l’E10 i si és compatible o no amb el seu vehicle. La meitat de les 15.000 gasolineres alemanyes ni tan sols l’ofereixen i a la resta hi falta informació sobre el tema. La gasolina convencional s’ha encarit no només per les rebel·lions als països àrabs sinó justament per la introducció del nou biocombustible. La indústria petroliera, emprenyada amb el govern alemany, n’ha frenat la distribució. (...)

Quins són els motius que no predomini la satisfacció de bona part dels conductors?
Els usuaris, saben què és la gasolina, o la diferència entre els 95 i 98 octans, a banda del seu preu? Sabien que la benzina que havien comprat contenia un 5% d’etanol? Llavors, quin és la diferència en que desconeguin què és l’E10?
Quina és la contribució de l’etanol en l’encariment de la gasolina? Quins són els motius de l’emprenyament de la indústria petroliera?
Per què aquest article no proporciona la informació que haurien evitat formular aquestes preguntes?

(...) científics i protectors del medi ambient beneeixen que la introducció del combustible carregats amb un 10% d’etanol sigui un fracàs. Podria semblar una paradoxa, però segons els experts no ho és: la suposada gasolina ecològica seria en comparació amb altres opcions de política verda molt costosa i infructuosa. “Aquest biocombustible no només pot arruïnar automòbils, sinó també el medi ambient. Pot fins i tot accelerar el canvi climàtic, sobretot perquè per produir la matèria prima d’aquests combustibles es destrueixen grans àrees de bosc”, resumeix Martin Hofstetter, especialista de Greenpeace. El bioetanol es produeix a partir de plantes com la canya de sucre, la remolatxa, la colza o el blat. Si es volguessin substituir per complet combustibles com la gasolina o el dièsel a Alemanya, no n’hi hauria prou amb les superfícies conreables del país, afirma Greenpeace.

Qui són els ‘científics i protectors del medi ambient’? Qui ha dit que l’E10 és una gasolina ‘ecològica’? Quines són les altres opcions de política verda menys costoses i fructuoses que proposen els científics i protectors del medi ambient:reduir el trànsit?
Perquè el bioetanol ha de perjudicar els automòbils? A Brasil el VW van amb un percentatge molt superior al 10%, arribant al 100%. La raó: el govern ho va imposar al fabricant!
Els motors fabricats per anar amb gasolina han estat dissenyats per emprar la de 95 o 98 octans; la substitució del tòxic plom de les gasolines per un alcohol que mantingués l’octanatge no permetien a alguns motors emprar la nova gasolina, i si circula per segons quins països no podrà saber què hi ha en el líquid que surt de la mànega. L’usuari del vehicle ha de saber quin carburant pot emprar el seu vehicle i els fabricants han de ser honestos i no dir una cosa en un país de la UE i una altra cosa en un altre país de la mateixa UE.
La colza es destina a produir biodièsel, que és un oli, no bioetanol que és un alcohol! A Ciudad Real hi ha una planta de producció de bioetanol ... a partir del vi excedentari que rep subvenció de la UE!
És que Alemanya produeix el petroli que consumeix, o l’importa? I per què ha de produir el bioetanol o biodièsel que consumeixi i no el pot importar? El petroli prové majoritàriament de països no democràtics, mentre que el bioetanol prové principalment de Brasil.
La distribució de la producció mundial d’etanol el 2008 va ser:
EUA 52%, Brasil 37%, UE 4%, Xina 3%, Canadà 1,4%, resta del món 2,2%.


Els impactes en cada zona són molt diferents. A EUA l’etanol prové del blat de moro, al Brasil de la canya de sucre i a la UE de la remolatxa i del vi, dos productes excedentaris. La taula mostra els principals paràmetres de l’etanol produït a Brasil i a EUA.

Paràmetre
Brasil
EUA
Sòl agrícola utilitzat
(% del total disponible)
1
3,7
Productivitat (mil litres/ha)
6,8 a 8
3,8 a 4
Energia de l’etanol per energia emprada per a la seva obtenció
8,3 a 10,2
1,3 a 1,6
Estalvi de CO2
(% respecte a l’ús de gasolina)
86 a 90
10 a 30

El govern alemany té des del 2008 informes d’experts que desaconsellen l’ús de biocarburants perquè acaben danyant més el clima que si no es fan servir.

Quins són aquests informes, i qui són els experts? Hi ha molts altres informes que justament ho aconsellen, evidentment indicant el tipus de primera matèria i les condicions de la seva producció. Evidentment no tot el bioetanol és igual, com tampoc ho és el petroli d’Aràbia o el de les sorres bituminoses del Canadà.

La taula mostra l’estalvi d’emissions per utilitzar bioetanol enlloc de gasolina, l’energia d’origen fòssil utilitzada per obtenir el bioetanol per a diferents tipus de biomassa emprada per a l’obtenció del bioetanol. El codi és l’original de la font.

Biomassa emprada per obtenir el bioetanol
Emissions estalviades
g CO2eq/MJ
Energia fòssil gastada
MJ fòssil/MJ bioetanol
Codi
Remolatxa
46,4
0,34
SBET1b
57,5
0,04
SBET3
Blat
10,2
0,81
WTET1a
33,0
0,14
WTET2b
55,0
-0,23
WTET4b
Canya sucre-Brasil
58,3
0.04
SCET1a
Fusta de deixalles
52,5
0,28
WWET1
Llenya de conreu
51,5
0,29
WFET1
Palla del blat
67,2
0,10
STET1

El Ciemat ha avaluat l’estalvi d’energia fòssil a l’utilitzar mescla de gasolina 95 i bioetanol respecte a utilitzar només gasolina 95. Els resultats són:
E5 (5% de bioetanol):    1,12%
E85 (85% de bioetanol): 36%


Per a un anàlisi més detallat dels biocarburants podeu consultar la meva participació al Seminario Conclima (Madrid, 2008).


No obstant, l’executiu de Merkel ha volgut llançar la Súper E10 per posar en pràctica la norma establerta per la Unió Europea de reduir l’emissió de CO2 al sector automotriu. Brussel·les projecta d’ara fins el 2020 cobrir el 10% del consum global de carburants amb combustibles procedents de fonts renovables. Merkel ambiciona que aquesta proporció sigui del 20%. La reglamentació actual a Alemanya està en el 6,25%.
Isaac Lluch, El fiasco del fuel ecològic a Alemanya, ara 6-03-2011.


(...) la Comissió Europea (CE) no dóna cap instrucció sobre si els combustibles han de contenir un 10% d’etanol o no, i deixa clar que aquesta és una decisió que ha de prendre cada país. Per això hi ha diferències en l’aplicació de la normativa a cada estat membre.
A Espanya, l’augment d’obligació de biocarburants d’aquest any ascendeix del 5,9% fins al 7%, segons va aprovar a finals de febrer el govern espanyol. Espanya és el quart país europeu en l’ús de biocombustibles. (...) A Europa, la pionera a introduir gasolina amb el 10% de bioetanol –i sense problemes- va ser França, el 2009. A Holanda l’estan començant a implantar des del gener amb menys dificultats que a Alemanya, mentre que a Bèlgica tot just estan preparant la sortida de la gasolina E10.
La normativa comunitària, Espanya, quart país europeu en biocombustibles, ara 6-03-2011.El sucre avui al món i el bioetanol
Fa només cinc anys la Comissió Europea imposava una reforma de l'Organització Comuna de Mercat (OCM) per la qual es reduïa la producció de sucre entre 2006 i 2009 en gairebé sis milions de tones després de posar en marxa una política de rebaixes de preus i incentius per a la seva abandonament. La comissària d'Agricultura, la neoliberal Marian Fischer, qualificava la mateixa com un èxit. Avui, els preus del sucre s'han duplicat i les indústries comunitàries, especialment les ubicades en països on es va produir una major eliminació del cultiu, cas d'Espanya, tenen dificultats en l’aprovisionament de matèria primera en els mercats mundials per atendre les demandes dels seus grans clients industrials. (...)
La reforma de l'OCM del sucre en 2005 s'emmarca en l'estratègia de la comissària de reduir o eliminar els excedents de sucre, així com d'altres produccions, per a rebaixar despeses i, en cas de dèficit, adquirir aquesta matèria primera més barata en els mercats exteriors. Aquesta estratègia va suposar rebaixar la quota de més de 19 milions de tones el 2006 a només 13,9 per al 2009. (...) Les superfícies de cultiu van passar en el mateix període de més de dos milions a 1,5 milions d'hectàrees, mentre les fàbriques es van reduir de 190 a només 108 plantes.
(...) La primera [pujada espectacular dels preus] i la raó més important que ha provocat la situació actual ha estat la retallada en les produccions mundials com a conseqüència de les males collites en alguns dels països productors més importants, com són els casos del Brasil, Índia, Xina, Tailàndia o la mateixa Unió Europea. (...) Els increments de l'oferta es basen especialment en les produccions en les superfícies de cultiu de canya sucrera en països com Brasil o Índia.
(...) El consum de sucre directe a les llars es troba a la baixa. No obstant això, es mantenen les vendes en el conjunt de la indústria alimentària o de les begudes.
(...) Una tercera causa de la pujada dels preus es troba en les inversions especulatives en el sucre en els mercats de futurs, igual que ha succeït en altres mercats de matèries primeres per l'alimentació animal o humana. Finalment, l'augment dels preus del petroli està impulsant l'ús de la canya sucre per a l'obtenció d'etanol en alguns dels països productors més importants, com és el cas del Brasil, i a la vista de la situació en alguns dels països productors, tot indica que podria augmentar l'ús de la canya per a l'obtenció de productes energètics.
Vidal Maté, Subidón de azúcar, El País 27-02-2011.El mercat de biocombustibles està creixent significativament als EUA (ha passat de representar un 2% a un 10% del consum en vuit anys) i en altres països. El bioetanol ha tingut una primera fase en què s'ha produït a partir de cereals i una segona, en la qual estem entrant, en la que s'obté a partir de biomassa, que aporta grans avantatges econòmics i mediambientals. Estem desenvolupant una de les primeres plantes del món a escala comercial a Kansas, després d'haver provat amb èxit aquesta tecnologia a la nostra planta pilot de Salamanca.
Carlos Gómez, entrevista a Manuel Sánchez Gómez, "Hay que cambiar un modelo energético injusto e insostenible", El País 27-02-2011.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada