15.2.11

L’embolic del carbó nacional es va aclarint*


Govern i empreses han assolit un acord per desbloquejar i posar en marxa els ajuts al sector. (...)
L’acord es produeix després que les companyies elèctriques, que l’octubre van recórrer l’anomenat Decret del carbó pel qual s’obliga a les companyies a cremar carbó nacional hagin començat a retirar les demandes. Iberdrola, Gas Natural i Endesa, acompanyades per la Xunta de Galícia, van recórrer el decret davant del Suprem i el Tribunal de Luxemburg. En el cas de les elèctriques, en el que sembla un acord tàcit amb Indústria (...) les empreses han retirat la sol·licitud de mesures cautelars contra el decret que havien plantejat a Luxemburg i (...) també podrien retirar els recursos en curs. Tant el suprem com l’Audiència ja havien desestimat l’adopció de mesures cautelars. Persisteix el recurs de la Xunta de Galícia, que recolza a les centrals de carbó ubicades en la comunitat (As Pontes i Meirama) i que funcionen amb mineral importat.
(...) els ajuts suposaran un desemborsament, segons la Comissió Nacional de l’Energia (CNE) de 700 milions d’euros en dos anys. Segons Indústria (...) en 15 anys els recursos destinats al sector del carbó sumen 16.000 milions d’euros. La xifra inclou ajuts a la producció, ajuts a la reestructuració i tancaments, així com les destinades a la reactivació de les comarques  que tenen a la mineria com a única font de recursos.
La Comissió Europea ha autoritzat la concessió d’ajuts a la mineral deficitària només fins el 2018. A partir d’aquesta data la mineria no rendible estarà abocada al tancament.
S. Carcar, Industria pone en marcha las ayudas al carbón tras un año de conflicto, La Vanguardia 6-02-2011.

Els dos articles que s'adjunten ajuden a comprendre part del contingut de l’article anterior.

As Pontes
El major enclavament de generació d'energia elèctrica del país, el que té Endesa a As Pontes, porta més de quinze dies completament parat. La companyia té en aquesta localitat de la comarca ferrolana amb la central de carbó que funciona a Espanya, amb 1.800 MW de potència, i amb una planta de cicle combinat d'altres 800 MW. Ambdues estan apagades.
Per primera vegada en la seva història -la instal·lació va arrencar en els setanta-, la tèrmica roman durant mig mes amb els seus quatre grups productius apagats i es desconeix quant temps més continuarà en aquesta situació. La inactivitat en el cicle combinat es remunta a més temps enrere (...).
(...) La crisi econòmica, la caiguda de la demanda elèctrica que comporta i el major pes de les energies renovables a la cistella de generació del país ha portat a la planta a anar funcionant a menor potència de la instal·lada durant els últims mesos i, finalment, a apagar seus grups.
Beatriz Couze, La térmica de As Pontes lleva 15 días parada por primera vez en su historia, La Voz de Galicia 7-04-2010.

La central tèrmica de Meirama torna a estar activa, tot i que intermitentment. La planta que Gas Natural Fenosa té en Cerceda portava parada des de principis d’any perquè les energies renovables aconseguien cobrir la demanda d’electricitat del mercat. Però la situació ha canviat.
En les últimes setmanes hi va haver nombrosos dies en què la producció d’energia eòlica, hidràulica i cicle combinat va ser insuficient per fer front a les necessitats del mercat, per la qual cosa va haver de recórrer a la producció de la central de Meirama.

Té una potència de 563 MW i ha crema lignit de les mines locals, hulla importada i gas natural.
M. Barral, AgenciaS/A, La central térmica de Meirama vuelve a funcionar tras siete meses parada, El Faro de Vigo, 4-09-2010.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada