20.2.11

Emissions del trànsit urbà


Una contaminació que no es veu però que es pateix.
¿Els cotxes més bruts, han d’entrar al centre de les ciutats? Aquest és un dels debats que s’han suscitat arrel dels elevats nivells d contaminació que venen patint Madrid i Barcelona al llarg d’aquesta setmana. (...)
Els experts consideren que els episodis de contaminació en les grans ciutats només es podrien combatre mitjançant una retallada del trànsit urbà i una veritable aposta per al transport públic (...).
El punt d’atenció es centra en la contaminació que produeixen els cotxes dièsel, les emissions de partícules i NO2 dels quals són el gran mal de cap. (...)
Tot i això, les administracions no tenen establerts protocols que determinin un veto automàtic al cotxe privat en el cas que es superin els nivells d’alerta.
A l’àrea de Barcelona, per a que es decreti una alerta s’haurien d’arribar als 400 micrograms de NO2 per m3 [d’aire] durant tres hores seguides en una àmplia àrea.
Antonio Cerrillo / Celeste López, Los expertos piden vetar los coches más sucios en la ciudad, La Vanguardia 12-02-2011.

El nivell màxim de la UE de NO2 per m3 és de 200 micrograms en una hora només es pot rebassar durant 18 hores a l’any. (vegeu Directiva 2008/50/CE)
Les partícules molt petites (PM10) no provenen només dels motors dièsel sinó de tots els vehicles, a partir del desgast dels seus frens i pneumàtics.


Un precedent, reeixit?
Ecologistas en Acción ahir va interposar una denúncia en un jutjat contra l’alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, i la seva delegada de Medi Ambient, Ana Botella, per no adoptar mesures per pal·liar la contaminació atmosfèrica, un fet codificat com a delicte en el Codi Penal. (...) La denúncia es basa el l’article 325 del Codi Penal, el qual castiga a “qui provoqui directa o indirectament emissions a l’atmosfera, contravenint disposicions de caràcter general protectores del medi ambient, i perjudiqui greument la salut de les persones” (...).
Gallardón y Botella, denunciados, La Vanguardia 12-02-2011.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada