31.1.11

Iberdola 1, ACS 0


L’elèctrica Iberdrola ha guanyat la primera batalla dintre del conflicte judicial que manté amb la constructora ACS. El titular del jutjat mercantil de Bilbao (...), ahir va dictar la sentència en la qual es desestima de forma íntegra la demanda de Residencial Monte Carmelo, filial d’ACS. La constructora demanava que s’anul·lessin els acords de la junta (...) pels quals es va destituir al conseller que van designar per a l’elèctrica. (...)
El jutja justifica la destitució del conseller que va proposar ACS per a Iberdrola per considerar que els dos grups són "competidors" en "els sectors de les energies renovables i l’enginyeria industrial". El jutge s'ampara en l’aticle 132.2 de l’antiga llei de Societats Anònimes per justificar que els administradors d’una societat competidora podran ser cessats a petició de qualsevol soci o per acord de la junta general. És exactament el que va succeir: el conseller va ser nominat en la pròpia junta i instants després va ser destituït per un 80% dels vots.
El jutge determina que la presència d’un conseller d’ACS a l’elèctrica implica la difusió d’informació privilegiada que podria acabar a mans d’un competidor d’Iberdrola i perjudicar la seva estratègia. (...)
En els fonaments de la sentència, el jutge determina que els "interessos socials d’Iberdrola" han de prevaler sobre els drets de representació proporcional de l’accionista. El desenllaç del judici té un precedent: l’intent, fallit, d’Acciona per entrar en el consell de FCC. (...) La sentència explica, també, que ambdues companyies "mantenen interessos econòmics contraposats en altres àrees de negoci, com el cotxe elèctric, els serveis d’estalvi energètic o les relacions comercials de client amb proveïdor".
Per això, afegeix que la competència en ambdós grups és significativa al produir-se en sectors molt importants dintre les seves respectives estratègies empresarials. (...).
Conchi Lafraya, La eléctrica Iberdrola gana la batalla judicial contra ACS, La Vanguardia 27-01-2011.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada