16.11.10

Les previsions energètiques de l’AIE per als propers anys

(...) la demanda mundial de petroli registrarà un creixement del 36% entre el 2008 i el 2035, al voltant de 15 milions de barrils [per dia] addicionals fins els 99 milions de barrils. El 'World Energy Outlook' corregeix així a la baixa en sis milions de barrils la seva previsió sobre el nivell de la demanda mundial en el 2030 que va xifrar, en la seva edició de l’any passat, en 105 milions de barrils [per dia]. (...) El 93% de l’increment de la demanda mundial en el proper quart de segle correspondrà a les economies emergents i en desenvolupament, amb la Xina com a protagonista principal.
L’informe calcula que el 2035 la producció de petroli tocarà sostre per iniciar un suau descens que dispararà els preus si no es congela o redueix el consum. (...)
Manuel Estapé Tous, El petróleo alcanza su máximo en dos años por la debilidad del dólar, La Vanguradia 10-11-2010.A l’article que segueix, el director executiu de l’Agència Internacional d’Energia (AIE) s'expressa amb més extensió i claredat:
"L'Acord de Copenhaguen i l'acord entre els països del G-20 per eliminar les subvencions són passos importants cap endavant. No obstant això, aquestes mesures encara estan molt lluny per sota del que es requereix per posar-nos en el camí cap a un sistema energètic veritablement sostenible", va dir Nobuo Tanaka, director executiu de l'Agència Internacional de l'Energia avui a Londres en la presentació de la darrera edició anual de l'AIE World Energy Outlook (WEO).
"El món energètic s'enfronta a una incertesa sense precedents", va dir el Sr. Tanaka. (...) el WEO-2010 demostra que és el que fan els governs -i la forma en que la seva actuació afecta la tecnologia-, el preu dels serveis d'energia i el comportament dels usuaris finals, el que conformarà el futur de l'energia a llarg termini. "Necessitem utilitzar l'energia més eficientment i hem de deixar de dependre dels combustibles fòssils mitjançant l'adopció de tecnologies que deixen una empremta de carboni molt menor".
En l'Escenari de Noves Polítiques, els països no pertanyents a l'OCDE representen el 93% de l'augment previst de la demanda mundial d'energia primària. Xina -que dades preliminars de l'AIE suggereixen que superarà els Estats Units el 2009 per convertir-se en el major consumidor d'energia a pesar del seu baix consum d'energia per càpita- comporta el 36% del creixement previst del consum d'energia mundial. "És difícil exagerar la importància creixent de la Xina en l'energia global. Com el país respongui a les amenaces a la seguretat global energètica i al canvi climàtic degut a l'augment de l'ús de combustibles fòssils tindrà conseqüències de llarg abast per a la resta del món ", va afegir el Sr Tanaka. Xinesa està a l'avantguarda dels esforços per augmentar la proporció de noves tecnologies energètiques baixes en carboni, incloent els vehicles alternatius, cosa que ajudarà a reduir els seus costos a través d'un ritme més ràpid de la tecnologia d'aprenentatge i economies d'escala, i impulsar el seu desplegament a tot el món.
A nivell mundial, els combustibles fòssils continuen sent dominants en el període considerat en l’Escenari de Noves Polítiques, encara que la seva participació en el mix energètic global cau en favor de les energies renovables i l'energia nuclear. El petroli, però segueix sent el combustible principal en el mix energètic per a l'any 2035, seguit pel carbó. Dels tres combustibles fòssils, el consum de gas creix amb més rapidesa, la seva quota d'ús de l'energia total gairebé arribant a la de carbó.
El preu del petroli es va a incrementar a causa de la creixent manca de sensibilitat de la demanda i l'oferta als preus. En l'Escenari de Noves Polítiques, el preu mitjà del cru a l'AIE puja de poc més de 60 dòlars el 2009 a 113 dòlars per barril (en dòlars de 2009) el 2035. La demanda de petroli segueix creixent de manera constant, arribant a prop de 99 milions de barrils per dia (Mb/d) el 2035, 15 Mb/d més que el 2009. Tot el creixement net prové de països no pertanyents a l'OCDE, gairebé la meitat de la Xina per si sola; la demanda de l'OCDE en realitat cau més de 6 Mb/ d. La producció de petroli cru arriba a un altiplà ondulat de poc menys de 69 Mb/d el 2020, mentre que la producció de líquids de gas natural (LGN) i el petroli no convencional -en particular les sorres petrolíferes del Canadà- creixen amb força. Països de l'OPEP representen una part creixent de la producció mundial, amb els majors increments procedents de l'Aràbia Saudita i l'Iraq. Producció i exportacions de petroli (i gas) de la regió del Caspi també creixen substancialment.
"L'energia renovable pot jugar un paper central en la reducció de les emissions de diòxid de carboni i la diversificació dels subministraments d'energia, però només si un fort i sostingut suport s'hi posa a disposició", va dir el Senyor Tanaka. En l'Escenari de Noves Polítiques, la intervenció del govern en suport de les energies renovables (electricitat a partir d'energies renovables i biocombustibles) augmenta de 57 mil milions de dòlars el 2009 a 205 mil milions de dòlars (de 2009) per a l'any 2035. La participació de les modernes fonts d'energia renovables, inclosa la hidràulica sostenible, energia eòlica, solar, geotèrmica, biomassa moderna i l'energia marina, triplica l'energia primària mundial en ús entre 2008 i 2035 i la seva participació conjunta en el total d'energia primària augmenta de 7% a 14%.
Per tal de tenir una possibilitat raonable d'assolir l'objectiu, la concentració de gasos efecte hivernacle, probablement s'hauria d’estabilitzat a un nivell no superior a 450 ppm de CO2-eq. L'Escenari 450 descriu com el sector energètic podria evolucionar si aquest objectiu s’hagués d’assolir. Suposa l'aplicació de mesures a realitzar en l'extrem dels intervals objectiu més ambiciós anunciat en el marc de l'Acord de Copenhaguen i l'aplicació més ràpida de l'eliminació dels subsidis dels combustibles fòssils acordat pel G-20 del previst a l'Escenari de Noves Polítiques. Aquesta acció produeix una transformació molt més ràpida del sistema energètic mundial i en conseqüència una desacceleració més ràpida de les emissions globals de CO2. Per exemple, pics de demanda de petroli abans de 2020 de 88 Mb/d, només 4 Mb/d per sobre dels nivells actuals, i disminuir-lo a 81 Mb/d el 2035. Pics de la demanda de carbó abans de 2020. La demanda de gas també arriba a un pic abans de finals de la dècada de 2020. Les energies renovables i nuclear dupliquen la seva quota de mercat combinada actual al 38% el 2035.
La manca d'ambició en les promeses d'Acord de Copenhaguen ha incrementat el nostre cost estimat d'assolir l'objectiu de 2 ° C per 1 bilió de dòlars i, sens dubte, fa que sigui menys probable que l'objectiu s'aconsegueixi realment. Fer-ho requereix un impuls polític fenomenal dels governs de tot el món. La tecnologia existeix avui dia per permetre un canvi, però la taxa requerida de transformació tecnològica no tindria precedents. "El missatge aquí és clar. Hem d'actuar ara per assegurar que els compromisos climàtic s'interpretin de la manera més forta possible i que els compromisos més forts siguin adoptats encara després de 2020, si no abans. En cas contrari, l'objectiu de 2 º C podria estar fora de l'abast per sempre", va dir el Sr Tanaka.
En l'anàlisi que es basa en el treball en curs de l'AIE per al G-20, el WEO-2010 revela que els combustibles fòssils subvencions van ascendir a 312 mil milions dòlars el 2009. "Aconseguir uns preus adequats, eliminant els subsidis als combustibles fòssils, és la mesura més eficaç per reduir la demanda d'energia en els països on persisteixen, mentre que porta altres beneficis econòmics immediats", va dir Tanaka.
Publicat a Commodities-now, 9-11-2010 (http://www.commodities-now.com/reports/power-and-energy/4067-world-energy-outlook-2010-released.html).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada