27.3.10

Les apagades de la nevada

Informe d'Endesa (1)
Davant la situació extraordinària de tall de subministrament que ha afectat a milers dels nostres Clients en diverses comarques de Girona, Endesa vol transmetre que és conscient i lamenta els greus trastorns que ha suposat la privació del subministrament elèctric, encara més a ple hivern, i vol expressar el seu agraïment per la comprensió i paciència de les famílies i negocis que han patit les conseqüències d'aquest incident.

(...) hem patit la destrucció completa, en només unes hores, de 33 torres d'alta tensió, més de 500 de mitja tensió i centenars de baixa tensió (...). Totes aquestes instal·lacions van ser construïdes d'acrod amb la legislació vigent i han passat regularment les inspeccions reglamentàries.
(...) el pla especial d'emergència (...) [ha comportat] una despesa de més de 60 milions d'euros. (...)
La reposició del subministrament  s'hauria produït en un termini menor s Endesa hagués pogut desenvolupar les instal·lacions que porta proposant de fa més de 10 anys, la qual cosa hauria possibilitat tenir una redundància en la xarxa de transport i un mallat adequat en la resta d'instal·lacions, i que continuen sent necessàries per poder oferir el nivell de servei que la societat demana. (...)

El perquè la MAT no hauria evitat el col·lapse elèctric

(...) S'ha de recordar que el conseller d'Economia va sostindre el darrer divendres –i continua opinant el mateix- que amb la línea de molt alta tensió (MAT) l'impacte hauria estat menor (...) (2)

La MAT no hauria evitat el col·lapse elèctric que ha sofert el sistema elèctric de les comarques gironines. Aquest s'hauria pogut evitar si Endesa hagués efectuat les instal·lacions que porta proposant fa més de 10 anys que no són la mateixa MAT (1).
Dir que "amb la línea de molt alta tensió (MAT) l'impacte hauria estat menor" és, com a mínim, esbiaixat i demagògic: qualsevol cosa hauria reduït l'impacte!. Un governant ha de donar dades, no predicar benaurances (2).

La MAT
Abans d'entrar en el tema de la MAT, cal precisar reiterats errors respecte a l'alimentació elèctrica de les comarques gironines. No és veritat que l'únic subministrament sigui la línia Vic-Juià de 220 kV. En el gràfic adjunt [La Vanguardia 17-03-2010] es pot veure que hi ha quatre línies de 110 kV: Tordera-Castell d'Aro, Tordera-Salt, Riudarenes-Salt i Olot-Salt. El recorregut de la MAT està previst que sigui Vic-Bescanó-Baixas, amb bifurcacions a Juià i Santa Llogaia. Donada la importància de la connexió Vic-Bescanó, perquè no s'ha construït ja una línea de 220 kV o 400 kV, sense subordinar-se a la seva prolongació a França?

Endesa i la Generalitat han afirmat que les línies actuals que han caigut compleixen la normativa actual, i que les noves línies es construiran amb la mateixa normativa. Donat que la línia entre Vic i Juià ha sofert tallades en els seus dos circuits, una altra línia feta amb la mateixa normativa també hauria sofert danys similars.
La línia Vic-Juià va reprendre el subministrament del primer circuit a les 18.22 del dimarts 9 de març (3), i el normal (amb els seus dos circuits) a les 13.55 del dimecres (4). A la resta de la xarxa han caigut cables fins el dia 14 (5).

El subministrament elèctric a les comarques gironines
Com es pot apreciar en el gràfic, el desgavell de línies al voltants de Salt, Bescanó, Xirgú, Juià és un traçat que no té cap sentit, excepte l'històric i de minimitzar inversions a costa d'augmentar els riscos i l'impacte sobre el territori.
Les línies proposades per convertir en malla l'actual estructura arbrada de les línies no necessita la MAT, llavors, perquè no s'ha dut a terme? Qui s'oposa a ampliar les línies per tal d'aconseguir el seu mallat? Amb el mallat proposat, la zona de l'Alt Empordà (Llançà, Roses...) continua alimentada amb només una línia.
Finalment, perquè la manca de potència de generació a les comarques gironines no s'ha resolt amb centrals de cicle combinat, com les que s'han instal·lat -i es volien instal·lar- a les comarques del sud de Tarragona, una zona excedentària d'energia elèctrica?
En el programa Banda ampla de TV3 del 18 de març es va afirmar que és massa car fer una xarxa que aguanti episodis com el d'aquests dies, afirmació repetida per altres persones. De fet, la normativa ni considera el fenomen de la neu humida. Però, en quines dades es basen per fer aquestes afirmacions? No sabem les inversions addicionals de fer un sistema elèctric que aguanti episodis extrems que es donen en les nostres comarques, però si sabem algunes dades provisionals d'alguns dels costos que han provocat la caiguda d'unes infraestructures menys sòlides que les cases o inclús que les plaques solars. Els costos de les reparacions fetes per Endesa superen els 60 milions d'euros, les reparacions previstes superaran els 50 milions i les pèrdues ocasionades avaluades superen els 100 milions o 1,5 milions d'euros en el sector de l'hosteleria de La Selva, o sigui que aquestes primeres estimacions ja superen els 210 milions d'euros en un sol episodi, més 1,5 milions a l'hosteleria (14). I com que es preveu refer torres i línies tal com eren perquè s'afirma que compleixen la normativa, s'hauria de preveure impactes similars en futurs episodis.

Fets, opinions i propostes

Pensaven que aquestes grans esteses [elèctriques] garantien millor el subministrament, i constatem que la dependència de llocs de producció llunyans ens fa més vulnerables. Aquesta fragilitat s’agreuja encara més en comarques com les de Girona, dependents de la línia Vic-Juià, i on tot just es genera el 10% de l'electricitat que es consumeix. (6)

El problema de Girona, subratllen els responsables d'Energia, més que l'estat de la infraestructura és la seva insuficiència. No hi ha generació i només està servida per una línea de 220 kV que mor a Juià la qual, si cau, no té alternativa. Aquí reapareix la MAT, la línea de 400 kV projectada i en part en obres amb forta oposició en el territori. També falten altres línies d'alta tensió més capilars planejades que donin redundància al sistema. (7)

La precarietat de la xarxa elèctrica a Girona consta en molts documents de Red Eléctrica de España (REE), Endesa, la Conselleria d'Indústria i el Ministeri homònim de fa molts anys. En els darrers, s'ha insistit en el problema. El 3 de novembre de 1005, el director de Planificació i Qualitat de la Xarxa d'Endesa, Ángel Arcos, advertia per carta a Luis Imaz (director de desenvolupment de la xarxa de REE) que "si es produis la fallada del doble circuit Vic-Juià 220 kV (el qual va caure la setmana passada) seria impossible cobrir l'alimentació a una bona part de la província de Girona", degut a la manca de la subestació de Bescanó (encara no existeix). També assenyalava que "a més lalrg termini preocupa en aquesta província la situació de la xarxa de 132 kV al nord d'aquesta, que es resoldria amb la nova subestació 400/132 d'Alt Empordà (Figueres Sud)". (...)
Quatre mesos i mig després, el 23 de març del 2006, Josep Isern, llavors director general d'Energia, escrivia (...) (al secretari general d'Energia, quan José Montilla era minsitre d'Indñustria) amb motiu de la "precarietat actual de l'alimentació elèctrica en la província de Girona".  Assenyalava que tant Endesa com Red Eléctrica coincidien en que "actualment el subministrament de la zona ja no cumpleix els criteris de seguritat" i advertia que, si es mantenia la situació, "en el termini orientatiu de 2 anys (o sigui, el 2008) el sistema estaria pròxim a exhaurir la seva capacitat d'abastir el mercat de Girona, arribant a una situació de col·lapse".
Isen traslladava al ministeris les mesures preventives plantejades per Endesa i Red Eléctrica. Entre aquestes, el director general destacava la de, en previsió de situacions de contingència, "donar instruccions a les distribuïdores per a que requereixin als productors en règim especial (cogeneracions, productors d'energia eòlica o solar, per exemple, que aporten energia a la xarxa general) de la zona el lliurament de la seva potència màxima i l'acoblament de tots els seus mitjans de compensació de reactiva. Una altra mesura proposada era "la disposició preventiva de grups electrògens", encara que es recomanava, pel seu alt cost, "un cert reconeixement retributiu" a les elèctriques. (8)

(...) el diumenge [14 de març] sobre les set de la tarda, la caiguda d'un cable de la línia d'alta tensió de 110 kV que enllaça Tordera amb Lloret en mal estat per temporal va deixar 80.000 abonats afectats segons l'elèctrica (...).
(...) El cost de les reparacions continua sense quantificar encara que amb tota seguretat superarà els 50 milions d'euros.(...) (5)

Crespo, que aposta per un canvi de model, va suggerir que la generació, distibució i comercialització de l'electricitat haurien de ser independents. "El que hi ha actualment és un monopoli. Les altres companyies estan sotmeses a les grans: Endesa", va sentenciar. En aquest sentit, l'alcalde va suggerir una nova revisió. "Un servei bàsic, que afecta a tothom, el Govern l'hauria de poder tenir més apretat en situacions de debilitat com aquesta, en la qual s'ha demostrat que el model és insuficient i no té futur. I no estic parlant de nacionalització", va assegurar. (9)

Algunes qüestions tècniques
Experts
Els experts alerten que l'apagada es pot repetir perquè les causes meteorològiques no van ser tan extraordinàries com mantenen les companyies elèctriques i perquè la xarxa tornaria a fallar davant d'un fenomen de les característiques del dilluns. (10)

Reglament inadequat
El Reglament d'Alta Tensió vigent determina (10):
Velocitat màxima de vent: 120 km/hora (o 140 km/hora per línies de caràcter 'especial': més de 220 kV o interconnexió amb l’estranger). La velocitat màxima va ser de 90 km/hora.
Consideració dels efectes del gel: només per sobre del 500 m (a tot Espanya). (4)
El fenomen de la neu humida no existeix com a concepte.

Advertiments no correspostos
Constància de la precarietat de la xarxa elèctrica a Girona a: REE, Endesa, Conselleria d'Indústria, Ministeri d'Indústria (8).
Endesa no ha executat instal·lacions que va proposar fa més de 10 anys (1).


Actuacions en l'episodi de les nevades de març
Resum de les informacions més rellevants referides a l'actuació de diversos sectors en el recent episodi de les nevades.

Mitjans de comunicació
Reconeixement ciutadà de la seva aportació informant en temps real de la situació, principalment a partir de la informació proporcionada per la ciutadania.

Població
Solidaritat d'innumerables veins anònims dels pobles afectats per la nevada, donant cobijo, o amb les persones atrapades o aïllades. (11)

La plataforma No a la MAT fa un pas més i culpa a la Generalitat de no controlar a les elèctriques i de fer la vista grossa. "És necessari un canvi legislatiu que obligui a les empreses a mantenir la xarxa en condicions. Si això hagués estat així, l'apagada no hauria ocorregut", assegura un portaveu. (10)

Alcaldes
Els alcaldes (...), tots junts, deixant a banda el color polític, han consensuat un manifest amb el següent lema: 'Refer el país, millorar els serveis: per la dignitat dels veïns de les comarques gironines'.
(...) Demanen quatre coses. Primer, que les elèctriques "assumeixin la responsabilitat" de la manca de subministrament i dels problemes deivats. Segon, que la Generalitat exigeixi a les empreses que restableixin el servei "amb la major brevetat possible" i les obligui a fer una auditoria de l'est de totes les les seves línies. Tercer, uns protocols d'actuació "més àgils i operatius" per part de Protecció Civil. Quart, diners pels Ajuntaments que han corregut amb les despeses i per netejar boscos i camins. (10)

L'alcalde, Joan Colomer (PICaldes), va animar ahir els ciutadans a canviar de companyia elèctrica per castigar Endesa per l'apagada. "L'ajuntament ja ho ha fet", va explicar. (12)

Els alcaldes critiquen "l'opacitat" de les companyies elèctriques i la informació "poc precisa i poc creïble" que els han ofert durant els dies de l'apagada. (9)

Govern de la Generalitat
En una visita d'ahir a la tarda a Sant Feliu de Guísols, el president de la Generalitat, José Montilla, va lamentar que el subministrament elèctric en aquesta zona no es recuperès de forma tan ràpida com voldria el Govern. Al matí, havia expressat el mateix als responsables d¡Endesa en una visita a la seu de la companyia a Barcelona. L'executiu, a través de la conselelria d'Economia, va obrir un expedient informatiu a aquesta empresa i a Red Eléctrica per establir les incidències. (3)

Els serveis depenent de la Generalitat es van restablir 24 hores després de la nevada. (9)

La declaració completa als ciutadans per part del Departament de l'Interior mitjançant una conferència de premsa va ser a les 12.50 (del dilluns 8), quan la situació era gairebé de col·lapse en moltes zones de Catalunya, i la següent no va tenir lloc fins les 19.13. (...) el conseller Saura va fer unes declaracions qüestionant la predicció del Servei Meteorològic. (11)

Empreses elèctriques
"Endesa ha tingut problemes per facilitar informació i coordinar-se amb les empreses subcontractades per reparar els danys i grups electrògens. (...) les companyies tampoc donen cap data per a la completa normalització del subministrament elèctric, i si la donessin (...) no sé si me la creuria". (13)

Empreses de telefonia
Uns 50.000 mòbils i uns altres tants telèfons fixes van deixar de funcionar. (3)

Malgrat aquests impactes, no han dit res. Sembla com si no tinguessin cap responsabilitat en "l'apagada" del seu servei. Com si no es podés evitar amb un subministrament fotovoltaic, entre altres opcions.

Renfe
El servei ferroviari tampoc va poder recuperar ahir la normalitat. I al tancament d'aquesta edició continuaven sense circular trens de mitja distància de la línia Barcelona-Girona-Portbou per manca d'alimentació elèctrica. (3)

Com en la telefonia, la Renfe tampoc ha dit res. Uns generadors diesel podrien proporcionar l'electricitat necessària.

Fonts
 1. Endesa informa a sus Clientes [diversos diaris i dies de març de 2010]
 2. Cristina Sen/Josep Gisbert, Choque frontal entre Economia  Interior per el papel de las eléctricas, La Vanguardia 18-03-2010.
 3. Sílvia Oller, Girona recupera poco a poco el suministro eléctrico, La Vanguardia 10-02-2010.
 4. Óscar Muñoz, La eléctricas alegan que cumplen la normativa, La Vanguardia 11-02-2010.
 5. Óscar Muñoz, Endesa da "prácticamente por normalizado" el servicio, La Vanguardia 16-03-2010.
 6. Antonio Cerrillo, Modelo vulnerable, La Vanguardia 11-03-2010.
 7. Óscar Muñoz, Luz en precario. El Govern avaló el estado de la red, La Vanguardia 17-03-2010.
 8. Barcelona. Redacció, El director de Energía alertó en el 2006 que Girona se colapsaría en dos años, La Vanguardia 17-03-2010.
 9. Bàrbara Julbe, Unidos por la dignidad. Críticas y exigencias, La Vanguardia 16-03-2010.
 10. Rebeca Carranco/M. Noguer, Girona grita "¡nunca más!", El País 14-03-2010.
 11. Joan de Sagarra, 'Tombe la neige...', La Vanguardia 14-03-2010.
 12. Caldes de Malavella, L'alcalde de Caldes anima a canviar de companyia, el Periódico 15-03-2010.
 13. Bàrbara Julbe, Montilla no sabe cuándo tendrá arreglado el país, La Vanguardia 14-03-2010.
 14. Pérdidas de 1,5 millones d'euros, La Vanguardia 16-03-2010.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada