3.12.15

Més aclariments sobre el deute tarifariEl deute del sistema elèctric espanyol se situa en 20.056 milions d’euros el 2015, un 7,01% menys que l’exercici anterior [...]
Aquest forat, que els consumidors elèctrics paguen en el seu rebut de la llum cada mes, respon al desfasament entre costos i ingressos del sistema, que es va començar a generar l’any 2000. Brussel·les va donar un avís a Espanya i l’actual govern en funcions va prendre mesures per pal·liar-lo.
Encara que el cobrador últim són les empreses elèctriques, aquest deute està titulitzat. De fet, el dret de cobrament associat al Fons de Titulització del Dèficit del Sistema Elèctric (FADE) representa el 79% de l’import total que estava pendent al tancament de l’exercici 2015. Després, un 12,4% el suporten les entitats financeres que van adquirir els dre3ts de cobrament del dèficit 2013 i el 8,4% restant es troba en mans de vehicles de titulització estrangers [...].
Aquest tipus de deute està sortint car als consumidors elèctrics. Els tipus d’interès que s’estan pagant van del 4,092% al -0,089%. Segons el càlculs de Competència, el cost mitjà ponderant del deute del sistema elèctric el 2016 se situarà en el 3,522% [...]. Només els interessos del deute estimats per al 2016 ja suposen 882,5 milions.
Després de catorze anys consecutius de generació de dèficit, l’any 2014 va ser el primer exercici en el qual es va registrar un superàvit en el sistema elèctric, per import de 550 milions d’euros. [...]
La CNMC [...] recorda que és necessari que “es procedeixi com més aviat millor al desenvolupament reglamentari que permeti complir amb la finalitat donada en la llei del Sector Elèctric als superàvit d’ingressos, i per tant, que es pugui dur a terme l’amortització parcial del deute del sistema elèctric”.
Conchi Lafraya, El deute elèctric es redueix el 2015 un 7,01%, fins a 25.056,5 milions, La Vanguardia 8-03-2016.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada