8.1.15

La refrigeració de les centrals tèrmiques als EUA utilitzen el 39% de l'aigua*Una dada: el 39% de l’aigua dolça procedent de rius, llacs i aqüífers dels Estats Units contribueixen a la refrigeració de centrals tèrmiques de generació elèctrica. L’escassetat d’aigua dolça a molts indrets del món està esdevenint un factor limitant per a l’obtenció d’energia abundant, barata i neta.
En sentit contrari, l’energia és cada cop més important en el cicle integral de l’aigua. Ho és per captar l’aigua, per distribuir- la, per potabilitzar-la, per depurar-la o per dessalar-la (en el cas de l’aigua de mar).
Entre un 2% i un 3% de l’energia que es consumeix al món es fa servir per bombejar i per tractar l’aigua que fan servir les ciutats i les indústries. sovint l’eficiència en l’ús de l’aigua s’aconsegueix a costa d’un major consum energètic. (...)
Ens cal doncs gestionar bé l’aigua per millorar l’eficiència del cicle de l’energia i gestionar bé l’energia per millorar el funcionament del cicle de l’aigua. A l’hora de triar una font o tecnologia energètica caldrà avaluar, entre moltes altres coses, el seu consum d’aigua. En sentit contrari, a l’hora de seleccionar mètodes d’estalvi d’aigua caldrà calcular per endavant la quantitat d’energia que implica.
Manuel Ludevid, Energia i aigua, La Vanguardia 24-11-2014.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada