9.10.11

Generació elèctrica amb biomassa, però...*

(...) Ence accentua la seva imatge d'empresa energètica (...) al consolidar el seu lideratge en el mercat d'energia renovable amb biomassa (...) al qual no és aliè el seu Pla d'Energia Renovable, en el qual s'enquadra també l'inici de la construcció de la major planta de biomassa d'Espanya, a Huelva, amb una potència nominal de 50 megawatts (MW). Ence està impulsant a més la posada en marxa de vuit plantes a Espanya. El pla, que suposa una inversió de 525 milions, permetrà a Ence incrementar la potència instal·lada en 210 MW, que se sumaran als 180 MW de capacitat amb què ja compta (...), de noves centrals de producció pura amb biomassa (...).
Al juny, Ence va tancar amb diverses entitats financeres una operació de 'project finance', la primera que es realitza a Espanya per al finançament d'una planta d'energia renovable amb biomassa, la prevista per Huelva, per un import de 101 milions d'euros i en la que el repagament està garantit pels recursos generats per la pròpia planta. (...)
"Hi ha un perill potencial (...) en la iniciativa que estan considerant algunes comunitats autònomes i que al nostre parer suposa un clar frau de llei. Donades les seves estretors pressupostàries actuals, volen transferir l'elevada factura que els suposa la seva obligació de netejar les seves muntanyes per evitar incendis al Ministeri d'Indústria. Per a la maniobra s'han inventat el terme "cultiu forestal", que volen fer passar per sinònim de "cultiu energètic", que és el que literalment figura en el decret que regula la producció de energia amb biomassa i al qual la norma atribueix la major prima (158,30 euros per MWh). El decret regulador contempla una prima més petita, 127,70 euros, per als residus forestals procedents d'aprofitaments que tinguin com a destinació principal la generació elèctrica amb biomassa. Si les comunitats autònomes imposen el frau s'incrementarà, via primes, el dèficit elèctric, que paguem tots els espanyols, i s'afavorirà més la desforestació a Espanya ".
"És gravíssim", afegeix, "perquè, per exemple, les grans masses de pins plantades a Castella i Lleó en les dècades dels vuitanta i noranta o el bosc segovià de Balsaín podrien ser considerats cultius forestals per les comunitats autònomes i talar-les per rebre així les primes, en comptes de destinar la fusta d'aquests arbres a altres fins. Cultius energètics són els que fem a Ence, en diferents plantacions i substituint a altres cultius de regadiu que han deixat de ser rendibles, com és el cas del tabac a Extremadura, ruïnós avui tot i rebre unes fortes subvencions de la UE que a més van a desaparèixer. Hi ha en aquesta situació 90.000 hectàrees. Ence i altres empreses hem començat a plantar allà pollancres i eucaliptus, que són arbres de creixement molt ràpid, entre 3 i 12 anys, aplicant a més tècniques de reg gota a gota que suposa estalviar dos terços del aigua que s'empra en el tabac, que és una activitat rendible i que crea ocupació rural ". (...)

El frau a la llei -en particular a l'ajut a una generació més neta (cogeneració, fotovoltaica...)- sembla endèmic a Ibèria. I, s'ha de primar generar electricitat amb eucaliptus?

El grup empresarial, per al qual la cel·lulosa suposa encara la tercera part dels seus ingressos (vol situar-la en propers exercicis en termes relatius en el 50%), exporta el 85% de la producció. Fonamentalment a Europa occidental i central, però ha començat a vendre també directament a fabricants xinesos. La producció de pasta d'Ence està basada sobretot en l'eucaliptus i és molt apropiada per al mercat de l'embalatge, que no ha deixat de créixer malgrat la crisi, i per al mercat del tisú, del paper higiènic, el creixement del qual és exponencial a Europa i Amèrica del Nord i que presenta a més enormes possibilitats de desenvolupament a la Xina i altres països asiàtics on està poc desenvolupada.

No seria molt millor destinar els sòls a produir biocarburant per a ús local que pasta de paper d'eucaliptus, destinada principalment a l'exportació?
És evident que les anàlisis d'energia, medi ambient i producció d'aliments no es fan amb la necessària integració.

Carlos Gómez, Ence cambia de perfil y despega, El País 9-10-2011.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada